Woonkrediet is duurder dan het lijkt

06 Dec, 2012 | Woonkrediet

woonkrediet duurderHet woonkrediet lijkt momenteel wellicht relatief goedkoop, maar schijn bedriegt. Ondanks dat de banken lage rentes aanbieden verdienen ze er aan de andere kant meer dan voldoende aan, aangezien er sprake is van een behoorlijke marge. De rente die men dient te betalen is momenteel ontzettend laag, waardoor het ook geen probleem is om de rente op woonkredieten naar beneden bij te stellen. Houd er echter rekening mee dat men anticipeert op een stijgende rente en de rentetarieven daarom nooit helemaal mee zal laten zakken met de marktrente van dit moment.

3,8 – 4% rente

Op www.renteopdevoet.be hebben kredietnemers de mogelijkheid om aan te geven tegen welk tarief ze een woonkrediet af hebben kunnen sluiten. Dat helpt anderen bij het voeren van scherpe onderhandelingen, maar het is daarnaast ook een interessante graadmeter met betrekking tot de stand van zaken. Het blijkt dat banken in veel gevallen bereid zijn om een rente van 3,8 – 4% aan te bieden, op een woonkrediet met een looptijd van 25 jaar. Dat lijkt een laag percentage, maar het is nog altijd een stuk meer dan de rente die de banken momenteel betalen om aan geld te kunnen komen.

Jaarlijks aanpasbare renteformule

De rente binnen een jaarlijks aanpasbare renteformule ligt nog een stuk lager, maar de banken verdienen daar aan de andere kant nog veel meer aan. Het is mogelijk om ongeveer 2,5% rente te betalen, waardoor het mogelijk lijkt om een voordelig woonkrediet af te sluiten. Het zijn echter de banken die het meeste voordeel genieten, aangezien de referte-index voor die kredietformule momenteel nauwelijks 0,097% bedraagt. Dat betekent dat de banken een marge hebben van bijna de volledige 2,5% en wat dat betreft nauwelijks kosten hebben, terwijl de woonkredieten aan de andere kant wel geld opleveren.

Stijgende rente

De relatief hoge rentetarieven (ten opzichte van de marktrente) op de woonkredieten met een looptijd van 10 of 25 jaar zijn het best te verklaren door te kijken naar ‘funding-kosten’. Een dergelijk lange looptijd zorgt ervoor dat de bank het geld op een bepaald moment dient te ‘herfinancieren’. De kans is groot dat de rente dan een stuk hoger zal zijn komen te liggen, waardoor men meer kosten dient te maken. De banken spelen daar nu alvast op in, door de marktrente zoals die momenteel bestaat op te hogen met een bepaald percentage, om later de hogere kosten goed af te kunnen dekken.

Afbeelding door dvolatility

Sluit nu direct je lening afklik hier
+