Woonbonus ophalen wordt jaarlijks complexer

07 Apr, 2016 | Woonkrediet

woonbonus steeds complexerVoor de bijkans 3 miljoen Belgen met een hypothecaire lening wordt het ophalen van de woonbonus bij de fiscus telkens een stukje gecompliceerder. Het afgelopen jaar telde de belastingaangifte om een hypothecaire lening weer te geven meer dan honderd verschillende codes. Een verdubbeling van het aantal codes in vergelijking met de aangifte over 2014. De op 1 januari 2015 ingetreden staatshervorming op de woonfiscaliteit — de zesde inmiddels – kan als de grote boosdoener worden aangewezen. Voor kredieten die na deze datum zijn afgesloten geldt er een ander fiscaal regime dan voor oudere leningen. Hier komt bovenop dat de bedragen binnen de woonbonus niet langer uniform zijn voor geheel België, maar dat de drie gewesten elk hun eigen maximaal aftrekbare kredietkosten aangeven.

Hoe complex is het systeem

Vlaanderen alleen kent sinds 1 januari 2015 drie hoofdstelsels voor de woonbonus: het oude bouwsparen voor leningen van vóór 2005, de oude Vlaamse woonbonus voor leningen gesloten tussen 2005 en 2014 en de hervormde Vlaamse woonbonus voor leningen die zijn aangegaan in 2015. Per 1 januari 2016 is er inmiddels een vierde hoofdgroep bijgekomen, aangezien per die datum de maximaal aftrekbare kredietkosten in het Vlaams gewest zijn aangepast. Per hoofdstelsel zijn er een aantal substelsels waarbij onder meer de partner status, de looptijd van de lening en het hebben van meerdere hypotheken van bepalende invloed zijn. De gewesten zijn slechts bevoegd om fiscale voordelen toe te kennen aan de ’eigen woning’ van hun inwoners. Indien hier geen sprake van is, valt de belasting aangifte onder het federaal stelsel.

Het regent telefoontjes en e-mails bij de belastingdienst

Bij de fiscus heeft elk substelsel een eigen code om de persoonlijke uitgaven aan een hypothecaire lening te registreren, en vervolgens korting te krijgen op de verschuldigde belasting (woonbonus). Met de aanhoudende hervorming van het stelsel wordt het voor Belgen steeds ingewikkelder om vast te stellen welke code voor hun geldt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de belastingdienst het afgelopen jaar een record aantal vragen over de aangifte noteerde. Op hun kantoren kwamen er 70 procent meer telefonische oproepen binnen en per e-mail bereikten 120 procent meer vragen de dienst.

Waarom geen automatische invulling?

In een tijd van vergaande digitalisering zou één standaard e-formulier met verschillende keuzeopties toch mogelijk moeten zijn? Helaas niet. Al sinds zijn aantreden in 2014 heeft minister van Financiën Johan van Overtveldt zijn administratie de opdracht gegeven om samen met Febelfin te onderzoeken hoe de gegevens van hypothecaire leningen automatisch kunnen worden ingevuld in de belastingaangifte. Gevraagd hierover moest de minister recent erkennen dat de ambitie intussen is bijgesteld. ”Gezien de complexiteit van de materie na de zesde staatshervorming is een automatische optimalisatie moeilijk te verwezenlijken en in geval van meerdere leningen zelfs onmogelijk”, was zijn antwoordt.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+