Wederbeleggingsvergoeding Wellicht Aan Banden

15 Dec, 2012 | Krediet Nieuws

Lening AfbetalenEcolo en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend waarmee ze in gaan tegen de wederbeleggingsvergoeding zoals die op dit moment geldt. Deze treedt in werking wanneer men kiest voor een vervroegde terugbetaling van een lening, zowel bij een consumentenkrediet als bij een hypothecair krediet. Die vergoeding zou flink beperkt moeten worden, om het gemakkelijker te maken om te veranderen van krediet. Bovendien hebben consumenten op die manier de mogelijkheid om uitstaande kredieten eerder af te lossen, zonder dat daar extra kosten bij komen kijken.

Interesten tijdens ganse contractduur

Een bank staat een lening toe en gaat er daarbij over het algemeen vanuit dat de kredietnemer tijdens de ganse duur van het contract intresten zal betalen. Dat betekent bovendien dat de bank daar een aantal factoren op af zal stemmen, zodat men uit gaat van een vaste vorm van inkomen. Wanneer er sprake is van een vervroegde terugbetaling van een lening, komen er geen intresten meer binnen, waardoor er een vorm van inkomensverlies ontstaat. De bank rekent kosten aan, om te kunnen compenseren voor de kosten die men heeft. Het gaat daarbij om de zogenaamde wederbeleggingsvergoeding, al zorgt die er ook voor dat consumenten niet zomaar van lening kunnen veranderen, of een krediet vervroegd terug kunnen betalen.

Stevige beperking

Momenteel bedraagt de wederbeleggingsvergoeding voor een hypothecair krediet bijvoorbeeld 3 maanden intrest, waardoor er een flinke kostenpost ontstaat. Voor overige consumentenkredieten ligt de vergoeding nog een stuk hoger, aangezien het dan gaat om 6 maanden intrest. De absolute kosten zijn over het algemeen wat lager, maar in relatieve zin is er sprake van een enorme barrière om eerder af te lossen of over te stappen naar een andere bank.

Let op: De wettelijke bepaling geldt echter niet voor kredietopeningen, kaskredieten en contracten die geen vervroegde terugbetaling voorzien.

Wanpraktijken van de banken

Volgens Ecolo en Groen maken de banken misbruik van de mogelijkheid om kredieten buiten de regeling te laten vallen. Ze zijn hierdoor in staat om flinke vergoedingen te rekenen, op het moment dat een consument of zakelijke klant besluit een lening vervroegd af te lossen. Door de wederbeleggingsvergoeding aan te passen hoopt men hier iets aan te kunnen doen. Daarnaast zal ook de wet veranderd moeten worden. Uiteindelijk hoopt men ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om van lening te veranderen, of het krediet vervroegd af te lossen op het moment dat daar het kapitaal voor aanwezig is.

Afbeelding door StockMonkeys.com

Sluit nu direct je lening afklik hier
+