VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

In geval van inkomensverlies (door ongeval, ziekte, ontslag, enz.) garandeert de verzekering gewaarborgd inkomen het inkomen dat u verloren hebt.
Op die manier kunt u dus een deel van uw hypothecaire lening blijven aflossen. Daarvoor moet u echter volledig en onvrijwillig uw baan verloren hebben of volledig arbeidsongeschikt zijn.

Aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen bij een verzekeringsmaatschappij

Het bedrag van de vergoeding hangt af van de verzekering die u afsluit. Hiermee kunt u tot 100% van uw inkomensverlies tot aan uw pensioendatum dekken.

Verzekering gewaarborgd inkomen

In het kader van een hypothecaire lening biedt het Waalse Gewest een gratis verzekering gewaarborgd inkomen aan

Dit is een verzekering tegen inkomensverlies die voor u wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en die door het Waalse Gewest wordt betaald. De verzekeringsmaatschappij komt tussenbeide voor de gedeeltelijke aflossing van uw hypothecaire lening. Deze verzekering is gratis voor iedereen die een hypothecaire lening aangaat voor vastgoed dat hoofdzakelijk voor bewoning bestemd is in het Waalse Gewest.

Om ervan te kunnen profiteren, moet u ook aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • De hypothecaire lening moet om één van de volgende redenen afgesloten zijn
 • Bouw of aankoop van een nieuwe woning
 • Aankoop van openbare woningen (sociale woningen, voormalig postkantoor, enz.)
 • U moet uiterlijk één jaar na de ondertekening van de leningsovereenkomst de hypothecaire lening hebben afgesloten en uw verzekeringsaanvraag hebben ingediend
 • U moet de hypothecaire lening zelf hebben afgesloten (evenals uw echtgenoot of potentiële echtgenoot). De verzekeringsaanvraag zal geweigerd worden indien een derde partij op de leningakte vermeld staat.
 • Uw woning moet in het Waalse Gewest gelegen zijn
 • U moet een stabiele beroepssituatie hebben (minstens deeltijds werk) indien u werkt.
 • Als u zelfstandige bent, dan moet u zelfstandige in hoofdberoep zijn
 • U mag geen huiseigenaar geweest zijn gedurende de twee jaar die aan uw aanvraag voorafgingen
 • U moet in goede gezondheid verkeren
 • U kunt uw eigendom de eerste 8 jaar niet verkopen of verhuren
 • U moet de woning de eerste 8 jaar zelf bewonen

De gratis verzekering gewaarborgd inkomen van het Waalse Gewest dekt u in geval van inkomensverlies gedurende de eerste 8 jaar na de start van uw hypothecaire lening.

De schadevergoeding die u ontvangt wordt berekend naar gelang van de omvang van uw financiële schade.

Deze uitkeringen zijn echter beperkt tot een maximumbedrag van 9.000 euro per jaar over een periode van maximaal 3 jaar.

Om een gratis verzekering aan te vragen, kunt u de formulieren downloaden van de website van het Waalse Gewest door hier te klikken.

Door u te abonneren op de Geldbank nieuwsbrief ontvangt u tips, adviezen en informatie over :

Logo Geldbank détouré h-65px