Veel websites voor consumentenkredieten nog altijd niet in orde

24 Dec, 2012 | Krediet Nieuws

Let op! Geld lenen kost geldDe Federale Overheidsdienst Economie (FOD) heeft onderzoek gedaan naar een groot aantal websites dat zich richt op consumentenkredieten en is er daarbij achter gekomen dat er veel niet in orde is. Van de in totaal 93 onderzochte websites was 12% niet in orde. Dat is nog altijd een aanzienlijk percentage, al is er aan de andere kant wel sprake van een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 4 websites in orde waren.

Vorig jaar vier volledig in orde

Eind 2011 heeft men ook al eens onderzoek gedaan, onder de naam ‘Internet Sweep Day’. Men kwam er toen achter dat slechts vier van de websites volledig in orde waren, terwijl er op de rest op meerdere punten elementen aan te merken vielen. Er werden ook vorig jaar in totaal 93 websites onderzocht, waardoor er maar liefst 89 niet in orde bleken te zijn. Men hield zich niet aan de regelgeving en zorgde er op die manier onder andere voor dat consumenten te weinig gewaarschuwd werden voor de gevolgen van een lening. Het is bij het afsluiten van een lening immers van belang om goed naar zaken als draagkracht en terugbetaling te kijken.

12% websites niet in orde

Uit het huidige onderzoek zijn opnieuw 11 websites (12%) naar voren gekomen, die nog niet helemaal in orde zijn. Het is daarmee niet gezegd dat er totaal geen vooruitgang is geboekt op deze websites, maar het is nog altijd onvoldoende. Men heeft aanpassingen doorgevoerd, maar voldoet aan de andere kant nog altijd niet aan de regels zoals de FOD die gesteld heeft. Uiteraard zal de FOD Economie de websites nauwlettend blijven volgen en er op die manier voor zorgen dat alles websites voor consumentenkredieten uiteindelijk aan de regels voldoen.

Meest voorkomende tekortkomingen

De meest voorkomende tekortkomingen hebben vooral betrekking op het niet of niet volledig vermelden van de debetrente waarvan sprake is. Daarnaast wordt het totaal terug te betalen bedrag niet altijd op een duidelijke manier aangegeven, waardoor er bij de consument verwarring kan ontstaan over dit element. Niet alle inbreuken op de regelgeving op dit gebied zijn echter van een even groot belang, aangezien ook het ontbreken van een adres op de website een reden is om deze als ‘niet-wettig’ te verklaren. Dat neemt aan de andere kant natuurlijk niet weg dat er op een veilige en vertrouwde manier geld te lenen valt.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+