Totale schulden hoger dan het jaarinkomen: woonkredieten de stuwende factor

07 Mar, 2016 | Woonkrediet

schulden woonkredietDe schulden van de Belgische gezinnen zijn groter dan hun gezamenlijk jaarinkomen na belasting. Aan het einde van het derde kwartaal van 2015 noteerde de Nationale Bank reeds een schuldgraad van 100,6 procent. Met de aanhoudende groei in woonkredieten is dit percentage inmiddels iets verder opgelopen. Het huidig cijfer boven de 100 procent staat in scherp contrast met de historische ontwikkeling van de schuldgraad voor gezinnen. Dit zat in 2003 nog maar net boven 60 procent, en hierdoor ver beneden het gemiddelde van de eurozone. Volgens Geert Noels, econoom van Econopolis, beginnen de cijfers tegen te spreken dat we grote spaarders zijn’. België drijft verder weg van de gemiddelde schuldgraad in de eurozone, welke sinds 2010 juist met ongeveer 3 procent gedaald is naar 96 procent.

Toenemende hypotheeklasten

Hoewel verontrustend, is de sterke evolutie van het laatste decennium niet alarmerend, zegt Noels. Dit vanwege de opbouw van de schulden. Het merendeel van de leningen die gezinnen aangaan betreft woonkredieten welke, algemeen aangenomen, een duurzaam karakter hebben. De woonbonus van de overheid en de dalende rentetarieven hebben hypothecaire leningen erg aantrekkelijk gemaakt, en vanwege de sterk gestegen woningprijzen zijn ook de leensommen explosief toegenomen. Het totaal volume van hypothecaire kredieten bedraagt momenteel ongeveer 200 miljard euro, goed voor ruim 80 procent van alle krediet die Belgische gezinnen hebben uitstaan. Slechts een vijfde deel van de schulden vloeit voort uit een consumenten krediet (persoonlijke lening, geldreserve, kredietkaart, enz.) De Nationale Bank concludeert daarom dat de financiële positie van gezinnen ‘al met al robuust blijft’ dankzij het grote financiële vermogen van de Belgen.

Woningprijzen blijven stijgen: een mogelijke zeepbel?

De overdreven kredietgroei kan op termijn een zeepbel in de woningmarkt voeden, waarschuwen experts. Ondanks de afslanking van de woonbonus per 1 januari 2015 zijn er het afgelopen jaar meer huizen verkocht. De activiteitsindex van de notarissen toont een volume toename van 6,4 procent in het aantal transacties in 2015. De gemiddelde prijzen voor woningen zijn het afgelopen jaar eveneens toegenomen. In België werd gemiddeld 234.699 euro voor een woonhuis betaald, een lichte groei van 0,1 procent in vergelijking met 2014. De gemiddelde prijs voor een appartement was 205.148 euro (+ 1,9%). Zolang de woningprijzen blijven stijgen zal het aantal hypothecaire leningen zeer waarschijnlijk blijven toenemen. Een huis is tegenwoordig naast een onderdak ook een beleggingsalternatief.

De NBB houdt de vinger aan de pols, maar lijkt vooralsnog geen noodzaak te zien voor ingrijpende maatregelen om de groei van het aantal woonkredieten af te remmen. Het percentage wanbetalingen ligt nog altijd laag. Om gezinnen die een belangrijk deel van hun inkomen uitgeven aan het aflossen van een hypotheekschuld op te vangen bij mogelijke schokken op de kredietmarkt heeft de Nationale Bank inmiddels extra kapitaalbuffers aangemaakt.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+