Termijnrekeningen vergelijken !

Bent u bereid om uw spaargeld voor een langere tijd te missen?  Verhoog uw rendement dankzij de termijnrekeningen.

Aanbieder

Termiijnrekening

Termijn

Bruto rente

Netto rente

Medirect bank
Termijnrekening 1 jaar
1 jaar

% Bruto

0,5%

% Netto

0,35%
Medirect bank
Termijnrekening 2 jaar
2 jaar

% Bruto

0,6%

% Netto

0,42%
Medirect bank
Termijnrekening 3 jaar
3 jaar

% Bruto

0,70%

% Netto

0,49%
Medirect bank
Termijnrekening 4 jaar
4 jaar

% Bruto

0,80%

% Netto

0,56%
Medirect bank
Termijnrekening 5 jaar
5 jaar

% Bruto

1,10%

% Netto

0,77%

Indien u een deel van uw kapitaal voor een langere tijd kan missen, dan is een termijnrekening de ideale oplossing om een hoger rendement te bekomen dan op de klassieke spaarboekjes. Bekijk aandachtig bovenstaande tabel en het product en de termijn te kiezen die het beste bij uw beleggersprofiel passen. Geldbank.be zal voor alle verschillende termijnrekeningen vergelijken op de Belgische markt.

Termijnrekening

Wat is een termijnrekening ?

Zoals de naam het al zegt, is een termijnrekening een rekening waarop het gestorte bedrag tijdens een vooraf vastgelegde periode vastligt. Deze periode wordt bepaald bij het afsluiten van de termijnrekening. De termijnen variëren meestal van 1 maand tot en met 10 jaar. Meestal geldt de volgende regel: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rentevoet. Maar soms zorgen de bewegingen op de financiële markten ervoor dat dit niet het geval is. De kenmerken van een termijnrekening zijn sterk gelijkend op de kenmerken van de kasbon en de volkslening. Dat is de reden waarom we gemakkelijk termijnrekeningen kunnen vergelijken. Het voornaamste verschil tussen deze 3 producten ligt voornamelijk in de garanties die men aanbiedt en dus ook in het aangeboden rendement.

Wanneer betaalt men de rente uit? Wat zijn de waarborgen?

U heeft de keuze tussen verschillende opties wat betreft het uitbetalen van de rente. U kan ervoor kiezen om de rente jaarlijks te laten uitkeren. Maar u kan ook kiezen om de rente op de termijnrekening te laten staan om deze te kapitaliseren. De rente zal op deze manier ook geld opbrengen. De waarborg van de termijnrekening is de volgende: de rentevoet ligt vanaf het begin vast en zal niet variëren gedurende de gehele looptijd van de termijnrekening. Termijnrekeningen worden ook gedekt door het Belgische depositogarantiesysteem voor een bedrag van 100 000 euro per persoon en per bank.

Welke andere factoren dan de looptijd beïnvloeden het rendement van een termijnrekening ?

Om het netto rendement van dit spaarproduct te kennen, moet u rekening houden met een roerende voorheffing van 30% die u op uw rendement moet betalen. Deze roerende voorheffing geldt vanaf de eerste euro die uw termijnrekening opbrengt. Let goed op het volgende: een termijnrekening wordt afgesloten in een welbepaalde valuta…Euro, Dollar, Pond Sterling, enz. Indien u een termijnrekening afsluit in een buitenlandse valuta, dan moet u ook rekening houden met de wisselkoersen om uw nettorendement te berekenen. Sommige termijnrekeningen bieden hogere rentevoeten aan als u een hoger bedrag vastlegt. Er bestaat ook een speciale step-up termijnrekening die een jaarlijkse stijgende rentevoet hanteert. Maar dan volgens een op voorhand vastgelegd schema dat u toelaat om uw reëel rendement te berekenen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo Geldbank détouré h-65px