Spaarrekening kind

In een poging om steeds meer klanten aan te trekken, bieden veel banken nu spaarrekeningen voor baby’s en kinderen aan.
Een spaaroplossing die interessant kan zijn om de toekomst van uw kind financieel te ondersteunen.
Ontdek de specifieke kenmerken van de kinderspaarrekening en vergelijk de renteaanbiedingen met GeldBank.be!

Wanneer kunt u een spaarrekening voor uw kind openen?

U kunt op elk moment een spaarrekening voor uw kind openen, ongeacht de leeftijd. Sommige banken bieden ook babyspaarrekeningen aan. Met deze oplossing kunt u tot 3 maanden voor de geboorte van uw kind een spaarrekening voor hem of haar openen.

Levert een kinderspaarrekening meer rente op dan een traditionele spaarrekening?

De spaarrekening voor kinderen geeft u, net zoals de klassieke spaarrekening, steeds een basisrente en in de overgrote meerderheid van de gevallen een getrouwheidspremie voor elk bedrag dat gedurende 12 maanden onafgebroken op de spaarrekening blijft staan.

Hoewel de meeste banken kinderspaarrekeningen aanbieden met een totale rente (basisrente + getrouwheidspremie) die gelijk is aan het wettelijke minimum van 0,11%, bieden sommige banken veel betere rentes.
Dat is bijvoorbeeld het geval voor de CPH bank met haar Carnet de dépôt Jeunes tegen een globale rentevoet die varieert van 0,25% tot 0,55% afhankelijk van de leeftijd van uw kind, of voor de europabank met haar Livret Jeunes voor jongeren onder de 25 jaar tegen een globale rentevoet van 0,20%.

Spaarrekening voor kinderen

Kunt u bij het geld op de spaarrekening van uw kind?

U kunt inderdaad geld afhalen van de spaarrekening van uw kind.

De Belgische wet bepaalt echter dat de ouders niet over het vermogen van hun kind mogen beschikken zonder toestemming van een vrederechter.
U hebt dus het recht om dit geld zonder zijn of haar tussenkomst op te nemen, maar alleen om het te gebruiken in het belang van uw kind. U kunt het geld bijvoorbeeld opnemen om de opleiding van uw kind te betalen, om het geld op een rekening te zetten die meer rente oplevert of om iets voor uw kind te kopen.

Bij twijfel over de redenen van de opname kan de bank u vragen de opname te verantwoorden of er soms zelfs bezwaar tegen maken.

Vanaf welke leeftijd kan uw kind het geld op zijn/haar spaarrekening gebruiken?

Iedereen die ten minste 18 jaar oud is, heeft vrije toegang tot het geld op zijn rekening.

Als u toestemming geeft, kan uw kind vanaf 16 jaar geld opnemen van zijn/haar spaarrekening. Het maximumbedrag dat kan worden opgenomen, bedraagt gewoonlijk 125 euro per maand. Deze limiet kan echter worden verhoogd met uw toestemming en die van de bank.

Sommige banken bieden bankkaarten aan vanaf de leeftijd van 12 jaar, mits u daarmee instemt.

Aangezien internetrekeningen alleen toegankelijk zijn als u de toegangscodes kent (die altijd door de bank aan de ouders worden meegedeeld), is het aan u om te beslissen of u uw kind al dan niet toegang geeft.

Hoe beschermt u het spaargeld van uw kind na zijn 18e?

Als de spaarrekening van uw kind op zijn of haar naam staat, heeft het wettelijk het recht om vrij over zijn of haar geld te beschikken zodra het 18 wordt.

Om deze besparingen enigszins in de hand te houden, zijn er oplossingen:

  • U kunt een spaarrekening op uw naam openen, maar het geld zal uitsluitend voor hun belangen worden gebruikt. U bent dan de wettige houder en kunt erover beschikken zoals u wilt.
  • De spaarrekening “met beding voor derden”. Met deze spaarrekening kunt u uw kind of kleinkind als begunstigde van de rekening aanwijzen en de leeftijd bepalen waarop de rekening aan hen wordt teruggegeven.

Vergelijking van spaarrekeningen voor kinderen 2022

GeldBank.be heeft voor u de verschillende rentevoeten en spaarrekeningformules van verschillende banken vergeleken.

De hieronder vermelde tarieven zijn de tarieven die geldig zijn vanaf 4 februari 2022, deze tarieven variëren zeer weinig.


Bank
Spaarrekening
kind

Basisrente*
Getrouwheidspremie**
Totaal
Het aanbod bekijken
EuropabankJongerenboekje0,10%0,10%0,20%Naar Europabank website

Beobank
Jongeren spaarrekening t.e.m 26 jaar
0,01%

0,10%

0,11%
Meer informatie

KBC
KBC-Groeispaarrekening
0,01%

0,10%

0,11%
Naar KBC website

ING
ING Groen Boekje 18 jaar
0,01%

0,10%

0,11%
Zie het ING-aanbod

* De basisrente wordt verkregen voor elk bedrag dat op de spaarrekening wordt gestort. Het wordt elke dag berekend totdat de rekening wordt gesloten.
** De getrouwheidspremie is een premie die enkel verworven wordt op de bedragen die ononderbroken op de spaarrekening blijven staan gedurende een minimumperiode van 12 maanden.

Door u te abonneren op de Geldbank nieuwsbrief ontvangt u tips, adviezen en informatie over :

Logo Geldbank détouré h-65px