Hoe wordt de rente op een spaarrekening berekend?

Tussen de basisrente, de getrouwheidspremie, de aangroeipremie en alle regels die daarmee verband houden, leggen wij uit hoe u de rentevoet van een spaarrekening berekent.

Hoe de rente van een spaarrekening wordt berekend?

Om het rendement van een spaarrekening te berekenen, zijn er 3 grote principes:

  • de basisrente
  • de getrouwheidspremie
  • de groeipremie die op dat moment bestond

1. Wat is de basisrentevoet van een spaarrekening?

De basisrente is de rente op een spaarrekening. Het wordt berekend op het geldbedrag dat elke dag op uw rekening staat, omdat u geld kunt opnemen en overschrijvingen kunt doen wanneer u maar wilt.

Aan het einde van het kalenderjaar telt de bank de rente op die u elke dag op uw spaargeld hebt verdiend en betaalt u het totale bedrag op 1 januari, of helemaal aan het begin van het jaar.

2. Wat is de getrouwheidspremie voor een spaarrekening?

De getrouwheidspremie wordt toegerekend aan het geld dat langer dan een jaar op de rekening blijft staan. Het tarief wordt vastgesteld bij de opening van de rekening en kan in de loop van het jaar niet worden gewijzigd. Het kan echter elk jaar worden herzien.

De getrouwheidspremie wordt u uitbetaald op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarover ze berekend wordt.

3. Wat is de groeipremie op een spaarrekening?

De aangroeipremie is een extra rente die slechts eenmaal, op een bepaald bedrag, wordt toegekend om de spaarder te belonen voor een nieuwe storting. Zij bestaat niet langer voor gereglementeerde rekeningen, maar kan nog wel bestaan voor bepaalde niet-gereglementeerde spaarrekeningen.

Hoe wordt de rente op de basisrente van mijn spaarrekening berekend?

Hier is de formule voor het berekenen van de rente op de basisrente van uw spaarrekening:

Kapitaalbedrag in euro’s x Jaarlijkse rentevoet in % x Waarderingsperiode = Rente in euro’s.

Het kapitaal is het bedrag dat u op uw spaarrekening heeft staan.

De waarderingstijd is de tijd die uw geld op uw spaarrekening doorbrengt.

Enkele vragen die vaak gesteld worden door onze lezers:

Wat krijg je van je spaarrekening?

Op uw spaarrekening ontvangt u de rente op de spaarrekening, plus de getrouwheidspremie. Het bedrag hangt dus af van de rentevoet van uw Belgische spaarrekening en van de rentevoet van uw getrouwheidspremie.

Wanneer wordt de getrouwheidspremie op mijn spaarrekening gestort?

De getrouwheidspremie wordt berekend op het geld dat langer dan een jaar op uw rekening blijft staan. Om dit te bepalen gebruikt de bank de LIFO-procedure, wat staat voor Last In First Out. Het gaat erom te bepalen welke betalingen en opnames meetellen voor de berekening. LIFO is in het voordeel van de spaarder.

Transactiedatum, verwerkingsdatum, valutadatum: wat zijn de verschillen?

  • De transactiedatum is de datum waarop u een overboekings- of opnameopdracht hebt geplaatst.
  • De verwerkingsdatum is de datum waarop de verrichting op uw bankrekening wordt geboekt. De transactie kan vertraging oplopen als u bijvoorbeeld online, vanuit uw persoonlijke ruimte op internet of vanuit uw smartphone-applicatie, buiten werktijd, op zon- en feestdagen een transactie verricht.
  • De valutadatum is de datum die wordt gebruikt om rekening te houden met de rente-inkomsten die u zou ontvangen als u geld op een spaarrekening zou zetten, of met het tekort aan inkomsten bij opnames.

Ik heb mijn getrouwheidspremie niet ontvangen: waarom?

De rente op uw spaarrekening wordt systematisch elk jaar aan u uitbetaald. Om de getrouwheidspremie te kunnen ontvangen, moeten uw betalingen echter gedurende een aaneengesloten periode van één jaar, tot op de dag nauwkeurig, zijn gebleven. Als u het geld voor die tijd opneemt, hebt u er geen recht op.