Belastingen op spaarrekeningen, hoe worden ze belast ?

De roerende voorheffing voorheffing is de belasting op de inkomsten van uw spaarrekeningen. Wanneer u uw spaargeld op een rekening zet, verdient u er geld aan, dankzij de rentevoet en de eventuele vertrouwheidsheidspremie (als uw geld langer dan 12 maanden op de rekening blijft staan) die erop worden toegepast. Laten we samen de gevolgen van de belasting op de spaarrekening analyseren.

Belastingheffing op spaarrekeningen

Aan het eind van het jaar moet u de som maken van wat u op al uw spaarrekeningen (en de spaarrekening van uw minderjarige kinderen) hebt verdiend en dit bedrag op uw belastingaangifte vermelden. In 2021, als het bedrag hoger is dan 980 euro, heft de Belgische Staat een percentage van 15%: dit is de roerende voorheffing.

Wat gebeurt er als er twee eigenaars van dezelfde spaarrekening zijn met betrekking tot de belastingvrijstelling?

Als u een gezamenlijke rekening voor het huwelijk hebt, wordt de belastingvrijstellingsdrempel verdubbeld tot 1.960 euro. Het wordt dus interessant om een gezamenlijke rekening te openen als een van de twee partners veel meer spaargeld heeft dan de ander.

Kan ik vrijgesteld worden van € 980 voor elk van mijn spaarrekeningen?

De vrijstelling van uw spaargeld betreft al uw spaarrekeningen, dus het is niet legaal om de drempel van 980 euro op elk van uw spaarrekeningen toe te passen.

Aangezien de rentevoeten zeer laag zijn, moet uw spaargeld hoog zijn opdat de inkomsten die eruit voortvloeien in een belastbare schijf zouden vallen. Daarom maken de lage rentevoeten deze spaarvorm interessant.

Belastingheffing op spaarrekeningen van ondernemingen

U kunt ook een spaarrekening openen voor uw bedrijf. Als u geld hebt dat u niet onmiddellijk kunt gebruiken, kunt u het blokkeren om inkomsten te genereren. Net als bij een spaarrekening voor particulieren, neemt u uw geld op wanneer u het nodig heeft.

 De voorheffing op zakelijke spaarrekeningen verschilt van bank tot bank en varieert van 15% tot 25%. Financiële instellingen bieden u ook verschillende voorwaarden. De rentevoet wordt pro rata toegepast op de periode waarin het geld is belegd en u kunt een getrouwheidspremie ontvangen, berekend op basis van de tijd dat het geld is vastgezet. Deze premie kan progressief zijn: het zal interessanter zijn als u zich ertoe verbindt het geld gedurende ten minste 12 maanden te laten staan, dan wanneer u het na een kwartaal opneemt.

 De inkomsten uit deze besparingen worden belast tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting, op dezelfde wijze als andere inkomsten, maar zonder de kosten. Aangezien het echter de verantwoordelijkheid van de bank is om de voorheffing aan te houden, wordt deze van uw belasting afgetrokken.

 U kunt zoveel spaarrekeningen voor uw bedrijf openen als u wilt. De meeste banken bieden ze gratis aan. U hoeft geen zichtrekening te openen bij de bank waar uw spaarrekening wordt aangehouden.

Wordt de spaarrekening van mijn minderjarig kind in aanmerking genomen voor de berekening van de roerende voorheffing op mijn spaarrekeningen?

De inkomsten van de spaarrekening van uw minderjarig kind(eren) worden in aanmerking genomen voor de berekening van uw roerende voorheffing. Indien beide ouders elk een spaarrekening hebben, wordt dit inkomen in tweeën gedeeld en op elk van beide toegepast.

 Het voordeel van het meerekenen van de rente van de rekening van uw kind is dat het belastingtarief verandert, omdat uw drempel stijgt naar € 1.880.

Tot welk bedrag van de rente is de individuele spaarder vrijgesteld van roerende voorheffing?

U moet een inkomen van €980 overschrijden om belastbaar te worden op uw spaargeld, voor uw persoonlijke rekening. Als u een gezamenlijke rekening hebt, wordt dit bedrag verdubbeld tot 1.960 euro.

 De belasting op spaarrekeningen wordt berekend over het totale inkomen. U moet alle inkomsten (rente + getrouwheidspremie) van al uw spaarrekeningen opnemen en ook de inkomsten van de spaarrekening van uw minderjarige kinderen.

Retrouvez également les conseils de Maître Cappuyns pour votre prochaine déclaration fiscale, comment faire des économies sur vos impôts

Fiscaliteit van gereglementeerd en niet-gereglementeerd spaarrekeningen

Met een gereglementeerde spaarrekening kunt u genieten van een gedeeltelijke belastingvrijstelling. De roerende voorheffing wordt pas berekend wanneer de inkomensdrempel van 980 euro is overschreden. Onder deze drempel worden uw inkomsten niet belast, ook al moet u ze nog op uw belastingaangifte vermelden. Daarboven wordt een bronbelasting van 15% geheven.

In het geval van een niet-gereglementeerde spaarrekening geniet u niet van deze gedeeltelijke belastingvrijstelling. Vanaf de eerste euro inkomsten wordt 30% roerende voorheffing geheven. Om deze niet-gereglementeerde rekening aantrekkelijk te maken, worden de inkomsten op een andere manier toegewezen. Net zoals bij de gereglementeerde rekening ontvangt u geen rentevoet plus getrouwheidspremie, maar één enkele rentevoet. Uw geld hoeft dus niet langer dan een jaar vast te liggen om u het equivalent van deze getrouwheidspremie te betalen, maar het brengt vanaf de eerste dag rente op.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees onze gids over de verschillen en bijzonderheden van gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen.

Wat betekent het LIFO-systeem dat op bepaalde spaarrekeningen wordt toegepast?

LIFO staat voor Last In First Out. Naast de interesten die u op uw spaarrekening ontvangt, kunt u ook een vertrouwheidspremie ontvangen die berekend wordt op het geld dat langer dan een jaar blijft staan.

U kunt geld storten op en opnemen van uw spaarrekening wanneer u maar wilt. Om te bepalen hoeveel geld er nog minstens 1 jaar over is om de getrouwheidspremie te ontvangen, houdt de bank rekening met de “Last In First Out”. Deze berekening is in het voordeel van de spaarder.

Belastingheffing op spaarrekeningen

Is mijn spaargeld onderworpen aan roerende voorheffing bij buitenlandse banken gevestigd in België?

Alle inkomsten uit uw spaargeld zijn onderworpen aan de Belgische belasting, ook de inkomsten van in België gevestigde buitenlandse banken. Zij vallen onder de Belgische wetgeving. Voor banken die in het buitenland gevestigd zijn, bestaan er regels met afspraken die voorkomen dat u belasting ontwijkt, maar ook dat u dubbel wordt belast, in België en in het land waar de bank is gevestigd.

 Opgelet: de belastingvrijstelling is alleen geldig op Belgisch grondgebied. Buiten het land wordt uw spaargeld belast vanaf de eerste euro rente. U kunt ook belasting vermijden door een online bank te gebruiken.

Door u te abonneren op de Geldbank nieuwsbrief ontvangt u tips, adviezen en informatie over :

Logo Geldbank détouré h-65px