De Spaarrekening

Vergelijk de rentevoeten !

Spaarrekeningen vergelijken en vind het Belgische spaarboekje met de hoogste rentevoet en dus het hoogste rendement !

Spaarrekeningen

Spaarrekeningen vergelijken op basisrente en getrouwheidspremie? Belgen zijn van nature uit wantrouwig voor verandering, en zijn meestal ook trouw aan hun bank. De Belg behoort bovendien ook tot de spaarkampioenen van Europa. Maar als je weet dat de rentevoeten soms vier keer zo hoog kunnen zijn naargelang de financiële instelling, is het zeker de moeite waard om rond te kijken en te vergelijken om het rendement van onze beleggingen zo goed mogelijk te optimaliseren. Als MijnFinanciën.be erin slaagt om u van bank te doen veranderen (minder dan 5 procent van het totaalbedrag dat op spaarrekeningen staat, wordt overgemaakt van één bankrekening naar een andere), dan zijn we geslaagd in onze missie. Wij rekenen op u!

Bank

Spaarrekening naam

Basis %

Getrouwheid %

Totaal %

MeDirect Bank
Maandsparen Max

basis %

0,05%

Getrouwheid %

0,65%

Totaal %

0,7%
Spaarrekening Vision Plus
Spaarrekening Vision Plus

basis %

0,05%

Getrouwheid %

0,55%

Totaal %

0,6%
Spaarrekening Vision Plus
Spaarrekening Vision Plus

basis %

0,03%

Getrouwheid %

0,47%

Totaal %

0,5%
MeDirect Bank
Dynamic Sparen

basis %

0,3%

Getrouwheid %

0,1%

Totaal %

0,4%
Spaarrekening Vision
Spaarrekening Vision

basis %

0,25%

Getrouwheid %

0,1%

Totaal %

0,35%
MeDirect Bank
ME3 Spaarrekening

basis %

0,23%

Getrouwheid %

-

Totaal %

0,23%
MeDirect Bank
Fidelity Sparen

basis %

0,05%

Getrouwheid %

0,15%

Totaal %

0,2%
High Fidelity
High Fidelity

basis %

0,01%

Getrouwheid %

0,15%

Totaal %

0,16%
Azur
Azur

basis %

0,01%

Getrouwheid %

0,1%

Totaal %

0,11%

Wat is een spaarrekening? Tekst en uitleg!

Een spaarrekening (wat men vroeger ook spaarboekje of spaardeposito noemde) is een bankrekening op dewelke u geld stort en waarvoor u een vergoeding krijgt van de bank.Op een spaarrekening, staat uw geld half vast. Dit laat uw bank toe om uw geld te gebruiken (bijvoorbeeld om geld te lenen aan andere klanten) en om die reden kan u dus ook hogere rentevoeten verkrijgen dan op een gewone zichtrekening. Wat typisch is aan zo’n rekening ten opzichte van andere beleggingsproducten is dat deze rekening niet verbonden is aan een bepaalde looptijd. Bijgevolg kan u dus op elk moment beslissen om uw geld van deze rekening te halen.

Waarom staat uw geld ‘half’ vast? Op welke manier?

 • Het is onmogelijk om betalingen te verrichten via een bankkaart met geld dat op een spaarrekening staat, en bovendien kan dit geld niet overgeschreven worden op een rekening van derden. Eerst moet u dit geld op uw zichtrekening storten.
 • De basispremie en de getrouwheidspremie zorgen ervoor dat de rekeninghouder het geld niet van de spaarrekening zal halen.
 • Een bank kan soms een wachtperiode opleggen voor het vrijgeven van een bedrag of nog, een limiet per periode opleggen (meestal één week) voor geldopnames.

De factoren die het rendement van een spaarboekje bepalen zijn:

 • De basisrente brengt elke dag een vergoeding op, op elke euro die op uw spaarrekening staat. Deze basisrente schommelt in functie van de financiële markten.  
 • Een spaarrekening biedt naast de basispremie ook een getrouwheidspremie: u verkrijgt deze premie voor geld dat 12 maanden onaangeroerd op de spaarrekening blijft staan.  De rentevoet die gebruikt zal worden op het moment van de berekening van de premie is diegene die van kracht was op het moment van de belegging. 

Elke bank biedt meestal de volgende twee spaarrekeningen aan:

 • een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie
 • een spaarrekening met een hoge basispremie

Tot op welke hoogte wordt het geld op een spaarrekening gewaarborgd?

Gaat een bank failliet, dan worden de spaarders beschermd door het depositogarantiesysteem (indien de bank toegetreden is tot dit systeem). Het gewaarborgde bedrag is beperkt tot 100 000 euro per klant en per bank.

Wat moet u weten alvorens voor een spaarrekening te kiezen? Welke valkuilen moet u vermijden?

Alvorens te kiezen voor een bepaalde spaarrekening, moet u eerst aandachtig de kleine lettertjes lezen om u ervan te verzekeren dat u de juiste keuze maakt.Hieronder vindt u een niet-volledige lijst van aandachtspunten:

 • Zal u het volledige (of deel van het) geplaatste bedrag nodig hebben binnen de 12 maanden?
 • Wanneer berekent men de rente en wanneer betaalt men deze uit: dagelijks, maandelijks, driemaandelijks, enz. ?
 • Bestaan er bepaalde limieten? Sommige banken voorzien een minimum depositobedrag, maar soms ook een maximum depositobedrag.
 • Kan ik de vermelde rentevoet bekomen door mijn geld te storten op een bestaande spaarrekening of moet ik een nieuwe spaarrekening openen, op internet bijvoorbeeld?
 • Zijn er kosten bij het openen of het afsluiten van de rekening? Indien u van plan bent om uw geld regelmatig over te sluizen naar een andere, nieuwe rekening, dan moet u goed opletten indien u wilt genieten van de getrouwheidspremie, maar ook rekening houden met de eventuele kosten.

Wat zijn de verschillende soorten rekeningen om te sparen en wat zijn hun specifieke eigenschappen?

Spaarrekeningen vergelijken begint bij het kiezen voor de juiste soort rekening. Dit zijn een paar voorbeelden van spaarrekeningen en hun bijzondere eigenschappen:

 • Bedrijfsspaarrekeningen: specifiek bedoeld voor bedrijven. Deze rekeningen genieten van een aparte fiscaliteit.
 • Automatische spaarrekening : wanneer u over een lange periode en regelmatig wilt sparen
 • Een online spaarrekening: enkel online te openen. Biedt bijna altijd interessantere voorwaarden aan
 • Kinder-, jongeren- en babyspaarrekeningen: bedoeld voor ouders, grootouders, peters/meters die geld opzij willen zetten voor een goede start in het leven
 • Duurzame spaarrekening: het geld dat u plaatst op deze rekening, zal voor ethische doeleinden gebruikt worden.

Een kort overzicht van de fiscaliteit van het spaarboekje

Een roerende voorheffing moet betaald worden op al de opbrengsten van financiële producten. De spaarrekening geniet echter wel van een fiscaal ruggensteuntje:

 • U wordt vrijgesteld op de eerste 960 euro
 • Indien uw interesten boven dit bedrag uitkomen,  dan zal u een roerende voorheffing van 15 procent moeten betalen, wat het laagste percentage is van al de verschillende financiële producten

Uitzondering: Niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Dit zijn meestal spaarrekeningen die geen getrouwheidspremie aanbieden. Deze genieten niet van de vrijstelling op de eerste 960 euro.Opgelet: indien u uw geld op verschillende spaarrekeningen plaatst en de cumulatieve interesten de limiet overschrijden, dan bent u verplicht om deze bedragen op te nemen in uw belastingaangifte.

Hoe kan u een spaarboekje openen (afsluiten)?

U moet gewoon de volgende twee stappen ondernemen:

 • Open een nieuwe spaarrekening in een financiële instelling naar keuze, door binnen te springen in een agentschap, of gewoon online.
 • Van zodra u uw nieuw rekeningnummer kent, kan u geld op deze rekening storten.

Vergeet niet om u eerst ervan te vergewissen dat u uw getrouwheidspremie hebt gekregen op uw vroegere rekening alvorens uw geld over te schrijven. U kan de verschillende soorten spaarrekeningen vergelijken bovenaan deze pagina.