Renovatieleningen Vergelijken

Zoek naar de voordeligste lening om het wooncomfort te vergroten

Op GeldBank zijn gelijkwaardige kredietformules van verschillende aanbieders overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

Renovatieleningen

Bepaal de renovatieleningen simulatie criteria

Bedrag
Looptijd
Conditie
Er zijn renovatieleningen die met uw simulatie criteria overeen komen
Laatste verificatie : 26/01/2022.
AanbiederJKPPer maand
Partners finances
Partners Finances
Renovatielening
2,48%
€ 328,39
Kbc bank & verzekering logo
KBC Bank
Renovatielening
2,50%
€ 328,52
Beobank
BeoBank
Renovatielening
2,85%
€ 330,77
Cetelem
Cetelem
Renovatielening
2,99%
€ 331,68
Cofidis logo
Cofidis
Woning renovatielening
5,90%
€ 350,53
Loading...

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...

Welk bedrag heb je nodig?

Wil je een kinderkamertje bijbouwen, de badruimte moderniseren of gewoon de woning van een frisse verflaag voorzien? Dan kun je de speciaal hiervoor ontworpen verbouwingslening aanvragen, met meer leenruimte.

Waar zijn de kosten het laagst?

Rente percentages op verbouwingsleningen liggen lager dan die op de meeste andere type kredieten. Door het JKP van kredietaanbieders helder en doordacht te vergelijken kun je dubbel voordeel halen.

Vergelijken op Geld Bank bespaart tijd en geld

Wanneer je bij de lening simulatie het benodigd bedrag invoert verschijnen slechts de relevante aanbieders. Een vergelijking van de kredietkosten wordt overzichtelijker en doelmatiger.

Gids voor verbouwingslening

De keuken moderniseren, een jacuzzi plaatsen, een fris patio aanleggen of gewoon een paar kleine of grote klussen in de woning laten uitvoeren kan allemaal gefinancierd worden middels een renovatielening. Deze kredietformule wordt door vrijwel alle banken aangeboden als een variant van een lening op afbetaling. Een LOA die specifiek bedoeld is om verbouwingen aan de eigen woning te bekostigen. Kredietverleners gebruiken hierbij graag hun eigen specifieke commerciële naam, zoals renovatielening, comfort thuis lening, lenen voor verbouwing en lening voor werken. De karakteristieken van deze formules zijn nagenoeg hetzelfde.

Hoe werkt een renovatielening?

Een renovatielening is een aflosbaar krediet en bezit onder normale omstandigheden de volgende kenmerken:

De opbouw:

 • De hoogte van de leensom en de looptijd van de renovatielening worden vooraf vastgesteld.
 • De volledige leensom wordt door de kredietgever in 1 keer ter beschikking gesteld.
 • De renovatielening kent geen hypotheek of andere vorm van onderpand.

De terugbetaling:

 • De bankkosten worden in een jaarlijks kosten percentage (JKP) uitgedrukt
 • De JKP wordt vooraf over de totale looptijd berekend en bij de leensom opgeteld.
 • De aflossing van de renovatielening (leensom + JKP) vind plaats middels evenredige
  maandelijkse stortingen. Doorgaans op een vaste dag van de maand (vb. de 4e).

Vanwege dit transparant opbouw- en terugbetalingssysteem zijn de kosten en aflossingen voor een verbouwingslening eenvoudig te berekenen.

Voorwaarden voor een vebouwingslening

Het rentetarief (jaarlijks kosten percentage) op een renovatielening ligt vrijwel altijd lager dan bij een standaard lening op afbetaling. Ondanks dat er geen hypotheek op de woning wordt genomen is de aanwezigheid hiervan een positief gegeven voor de bank. Bovendien zal de verbouwing tot waardevermeerdering van de woning leiden.

Om een krediet als renovatielening geclassificeerd te krijgen zul je daarom bij de meeste financiële instellingen moeten kunnen aantonen dat:

 • De woning jouw eigendom is.
 • Dat het te lenen bedrag daadwerkelijk bestemd is voor verbouwingen en dat deze door beroepskrachten zullen worden uitgevoerd (offerte’s, facturen, bestelbonnen)

Voor de uiteindelijke toekenning van een renovatielening gelden uiteraard de algemene criteria van kredietwaardigheid (besteedbaar inkomen, bestaande schuldenlast e.d.).

Voer een simulatie uit

Op Geldbank.be kun je via enkele eenvoudige stappen een online simulatie doen voor de renovatieleningen van diverse relevante aanbieders. De simulatie kan bij elke gewenste leensom en elke gewenste looptijd worden uitgevoerd. Binnen een oogwenk krijg je hiermee zicht op de totale kosten van het krediet en op de maandelijkse aflossingen die je zult moeten plegen. Het JKP dat door de kredietverlener in rekening wordt gebracht is de enige variabele factor binnen deze calculatie, waardoor de verschillende aanbiedingen overzichtelijk met elkaar kunnen worden vergeleken.

Wat is een groene renovatielening?

Indien de verbouwingen aan de woning een energiebesparend karakter hebben, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van het dak en de muren, kun je hiervoor een groene lening aanvragen. Dit krediet kent dezelfde formule als een verbouwingslening, maar biedt een nog lager JKP.
zie: Gids voor groene leningen.

Wat zijn de verschillende formules?

Banken, financieringsmaatschappijen en kredietmakelaars verstrekken leningen voor renovaties aan de woning onder hun eigen commerciële naam. Renovatielening en verbouwingslening zijn de meest gangbare namen, maar diverse financiële instellingen kiezen ook voor specifieke namen zoals renovatie lening, lening voor renovatie, financiering werkzaamheden , lening verbouwing woning-eigenaar of lening met onroerend doel.

Financieel-technisch is er echter weinig verschil tussen deze kredietproducten. Ze worden allen verstrekt volgens de formule van een lening op afbetaling, een aflosbaar krediet met een vaste leensom, een vaste looptijd en vaste maandelijkse aflossingen.

Noot: Een lening op afbetaling is een gestandaardiseerd financieel product. De richtlijnen zijn door de FOD Economie in de wet op consumentenkrediet vastgelegd. In de praktijk blijkt dat financiële instellingen graag de grenzen opzoeken, en in bepaalde gevallen wat flexibelere voorwaarden aanbieden.

Hoe wordt een aanvraag voor een renovatielening door banken beoordeeld

Bij een renovatielening wordt er door de kredietverlener geen hypotheek op de woning gelegd. Het te lenen bedrag wordt ook niet bij een reeds lopende hypotheek ondergebracht. De verbouwingslening is dus een persoonsgebonden krediet. Dit houd meteen ook in dat elke kredietverlener bij het vaststellen van de leensom eerst zal nagaan wat jouw persoonlijke terugbetalingscapaciteit is.

De gebruikelijke beoordelingspunten voor het aanmaken van een financieel profiel zijn:

 • Het besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van belastingen, inkomens- en ziektekosten verzekeringen en andere vaste inkomensoverdrachten.
 • De bestaande schuldenlast. De bank is wettelijk verplicht de kredietregistratielijst van de Nationale Bank van België te raadplegen voordat een lening verstrekt mag worden. Op deze lijst worden alle kredieten die alle banken aan consumenten verstrekken bijgehouden.
 • De krediethistorie (hoe heb je eerdere leningen bij de instelling afbetaald).

Op basis van jouw financieel profiel zal de bank een risicoschatting maken. Het kan dus voorkomen dat door een verschil in benadering de ene bank bereid is jou een hoger krediet te verstrekken dan de andere bank. Bij veel kredietverleners kun je online reeds een dergelijke simulatie aanvragen. Op Geldbank.be vind je een directe link naar de betreffende webpagina van de vermelde kredietverleners.

Kosten en aflossingen

Een renovatielening wordt altijd verstrekt als een aflosbaar krediet met een vooraf vastgestelde leensom en looptijd. Zowel de totale kosten verbonden aan de renovatielening als de maandelijkse aflossingen zijn daarom eenvoudig te berekenen. Het JKP dat de kredietverlener in rekening brengt is de enige variabele factor binnen deze calculatie.

De kosten voor een renovatielening

In het jaarlijks kosten percentage (JKP) dat kredietverleners in rekening brengen zijn alle bankkosten die aan een renovatielening verbonden zijn samengevoegd. Deze zijn:

 • Bankrente (de winst die de bank wenst te boeken op het krediet)
 • Administratiekosten van de bank
 • Kredietprovisie t.b.v. de staat

Via een standaard formule (toegepast door vrijwel alle financiële instellingen) wordt bij de aanvang van het krediet het JKP meteen over de gehele looptijd berekend.


Een voorbeeld: 
Leensom: 20.000 euro
Looptijd:72 maanden
JKP-percentage:4.7%
Totale JKP kosten:2.991,25 euro

De aflossingen voor een renovatielening

Om de terugbetaling van een renovatiekrediet voor zowel de consument als de bank overzichtelijk te houden wordt er gedurende de gehele looptijd maandelijks een vast bedrag afgelost.

A. De totale JKP kosten worden bij de leensom opgeteld.


Leensom:20.000 euro
Totale JKP kosten:2.991,25 euro
Totale schuld:22.991,25 euro

B. De totale schuld wordt in evenredige bedragen verdeeld over de looptijd.


Totale schuld : 22.991,25 euro
Aantal maanden:72
Maandelijkse aflossing:319,32 euro

Hoe wordt het JKP vastgesteld?

Financiële instellingen koppelen in de regel hun rentebeleid aan de leensom, aan de looptijd en aan het risico van een krediet. De percentages die online worden aangegeven zijn slechts de minimumpercentages die de betreffende instelling hanteert op verbouwingsleningen. Algemeen geldt dat het JKP hoger kan uitvallen wanneer:

 • De leensom erg laag is (verhoogde invloed van administratiekosten)
 • De leensom relatief hoog is (verhoogd risico)
 • De looptijd relatief lang is (verhoogd risico)
 • Het kredietprofiel van de aanvrager niet ideaal is (verhoogd risico)

Noot: Bij een renovatielening verandert het JKP niet gedurende de looptijd van het krediet. Indien de marktrente in België stijgt (of daalt) is dit niet van invloed op het JKP van de lening.

Renovatieleningen vergelijken

Bij alle vermelde aanbieders van renovatieleningen is er sprake van een aflosbaar krediet met een vaste leensom, een vaste looptijd en met evenredige maandelijkse aflossingen. De verschillen tussen kredietverleners zitten dus slechts in het volgende:

 • Hoeveel kun je maximaal lenen.
 • Hoe lang kan de looptijd maximaal zijn.
 • Hoe is de controle op de besteding van het krediet.
 • Welk JKP wordt in rekening gebracht.

Hoeveel kun je maximaal lenen met een renovatielening?

Voordat je de kosten, aflossingen en andere voorwaarden van verschillende aanbieders gaat vergelijken zul je allereerst moeten nagaan bij welke kredietverleners je voldoende kunt lenen om de gewenste verbouwingen aan de woning te financieren. Kredietinstellingen hanteren elk hun eigen maximale leensom op renovatieleningen. In het algemeen kan gesteld worden dat deze ergens tussen 20.000 euro en 40.000 euro ligt.

Voor hogere leensommen zullen de banken geneigd zijn een hypothecaire lening aan te bieden. Bekijk via Geldbank.be de maximale leensommen van relevante aanbieders, of belandt via een directe link meteen op de betreffende webpagina van de kredietinstelling.

Noot: Er zijn kredietverleners die renovatieleningen tot een bedrag van 100.000 euro aanbieden. Deze worden in de praktijk meestal slechts verstrekt aan aanvragers met een uiterst positieve kredietwaardigheid of aan cliënten waarmee een langlopende kredietrelatie bestaat.

Wat is de maximale looptijd van renovatieleningen?

Aangezien er geen hypotheek wordt verbonden aan een goedkope renovatielening liggen de looptijden van deze kredietformule aanzienlijk lager dan bij hypothecaire leningen. Het geleend bedrag zal doorgaans in maximaal 7 tot 8 jaar terug moeten worden betaald. Indien financiële instellingen langere looptijden aanbieden wordt er in de meeste gevallen een hogere bankrente aan de lening gekoppeld.

Hoe is de controle op de besteding van de renovatielening?

Omdat aan renovatieleningen een voordelig rentepercentage (JKP) gekoppeld is zal de kredietverlener vragen naar facturen en handgetekende bestelbonnen die de verbouwingen weergeven. Deze moeten minimaal een bepaald percentage van de leensom dekken. Dit percentage verschilt onder kredietverleners. Bij sommigen is het slechts 50% terwijl het bij anderen kan oplopen tot 85%. Bij een lagere dekking dan vereist zal de bank de lening als een standaard persoonlijke lening afhandelen, waarvoor een hoger JKP geldt.

Het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP)

Evenals bij andere typen leningen op afbetaling is ook bij een renovatielening het JKP de enige kostenpost op het krediet. In dit jaarlijks kosten percentage zijn naast de bankrente ook de kosten voor administratie, provisies e.d. opgenomen. Om de goedkoopste renovatielening te vinden zul je dus op zoek moeten gaan naar het laagste JKP. Op deze site vind je van relevante kredietverleners de minimumpercentages die deze instellingen aanbieden op renovatieleningen.

Voer een renovatielening simulatie uit om de kosten en de aflossingen te vergelijken

Geldbank.be voorziet in een uiterst handige online renovatielening simulatie waarmee je eenvoudig vooraf kunt calculeren hoe een specifieke renovatielening bij een specifieke kredietverlener zal uitpakken.

 • A. Je geeft aan welk bedrag je wil lenen (de leensom).
 • B. Je geeft aan voor welke periode je het bedrag wil lenen (de looptijd).

Op basis van het vermeld JKP van de kredietverlener berekent de simulator in een oogwenk zowel de totale kosten die aan de renovatielening verbonden zijn als de maandelijkse aflossingen die je als aanvrager zult moeten voldoen. De renovatielening simulatie doet de berekening volgens een standaard formule die door alle vermelde kredietverleners in de praktijk wordt toegepast op renovatieleningen.

Kom ik in aanmerking voor de renovatiepremie

Vanaf de zomer van 2015 geldt een nieuwe aanvraag- en uitkeringsprocedure voor de renovatiepremie die door de Vlaamse overheid wordt verstrekt. De premie wordt niet meer als een subsidie uitgekeerd maar kan met de belastingafdracht worden verrekend. De belastingkorting zal gelijkmatig over een periode van drie jaar worden verdeeld. Voor personen die geen belasting betalen gelden er speciale modaliteiten.

Noot: De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie zijn onveranderd. Enkel de manier waarop ze wordt aangevraagd en uitgekeerd is gewijzigd.

Voor wie is de renovatiepremie/belastingkorting bestemd

De renovatiepremie is van oorsprong bedoeld om de lagere en midden inkomensgroepen in Vlaanderen aan te sporen om verbouwingen aan de eigen woning te plegen. De lokale overheid komt hierbij in met een percentage van de totale kosten van de verbouwing. Omdat het om een algemene financiele ondersteuning gaat zijn de voorwaarden ietwat complex. In hoofdlijnen geldt dat:

 • De woning in het Vlaamse gewest moet staan.
 • De woning minstens 25 jaar oud moet zijn.
 • De woning door de eigenaar moet worden bewoont.
 • Het inkomen van de eigenaar niet boven een bepaalde grens mag uitkomen.
 • De verbouwingen qua aard moeten voorkomen op een door de Vlaamse overheid samengestelde lijst.
 • De totale verbouwingen meer dan 10.000 euro moeten kosten.

De renovatiepremie/belastingkorting wordt door de overheid toegekend nadat de werken reeds zijn uitgevoerd. Het maakt hierbij niet uit als de verbouwingen uit eigen middelen of middels een commerciële lening zijn gefinancierd.

Ook nuttig om weten is dat de interesten van een renovatielening fiscaal aftrekbaar zijn.

Hoe hoog mag het inkomen van de aanvrager maximaal zijn

Om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie mag het jaarinkomen van de eigenaar/aanvrager niet meer bedragen dan:

 • 40.600 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste.
 • 57.990 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.
 • 57.990 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste.

Er wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor aanvragen in 2015 wordt dus gekeken naar het inkomen van 2012.

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie/belastingkorting

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen die betrekking hebben op de verbouwingen die aan de woning zijn gepleegd. Van de Vlaamse overheid ontvang je hiervan terug in de vorm van belastingkorting:

 • 30 procent van de totale factuurkosten, indien het jaarinkomen minder dan 29.000 euro bedraagt.
 • 20 procent van de totale factuurkosten, indien het jaarinkomen meer dan 29.000 euro bedraagt maar nog beneden de algemene grens zit (zie bovenstaande).

De renovatiepremie kent voor alle groepen een maximum van 10.000 euro.

Voor welke verbouwingen geldt de renovatiepremie

De Vlaamse overheid draagt bij in de volgende 8 categorieën van werken.

 • 1. Funderingen en muren: De gehele of gedeeltelijke vervanging van de buiten- en binnenmuren en de funderingen.
 • 2. Draagvloeren: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren (structureel dragend gedeelte van vloer, nl balkenlaag of gewelflaag) boven de kelder en tussen de verdiepingen.
 • 3. Daken: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning.
 • 4. Buitenschrijnwerk: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren).
 • 5. Centrale verwarming: De werkzaamheden die erop gericht zijn de woning te voorzien van centrale verwarming.
 • 6. Elektriciteit: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie.
 • 7. Sanitair: De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties.
 • 8. Binnentrap: Het vervangen of plaatsen van een veilige trap met het oog op een veilige verbinding met een woonverdieping.

Noot: Eenzelfde woning of bewoner kan in een periode van 10 jaar maar eenmaal een renovatiepremie krijgen. Op deze voorwaarde bestaan geen uitzonderingen.

Gedetailleerde informatie over de renovatiepremie/belastingkorting vind je op de officiële woonwebsite van de Vlaamse overheid www.wonenvlaanderen.be.