Premies & subsidies voor renovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Je bent klaar om te beginnen met de renovatie van je huis! Wist u dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u een handje kan helpen? Als inwoner van Brussel kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van renovatiepremies.

GeldBank.be geeft u een overzicht van de verschillende premies en subsidies voor de renovatie van een woning in het Brussels Gewest. U vindt er ook een overzicht van de voorwaarden die vervuld moeten worden om er gebruik van te kunnen maken en een directe link naar de pagina met alle details als het overzicht bij uw situatie lijkt te passen en u actie wilt ondernemen. Ons doel is u een snel overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden die u ter beschikking staan.

De RENOLUTION-premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTIE-subsidies de nieuwe subsidieregeling van het Brussels Gewest. Het voegt de vroegere energiepremies, gevelverfraaiingspremies en renovatiepremies samen. In totaal zijn er nu 42 RENOLUTION-beurzen beschikbaar. Dit geldt zowel voor renovatie als voor energieprestaties.

Wie kan profiteren van de RENOLUTION-beurzen?

Iedereen die betrokken is bij de bouwsector heeft toegang tot de RENOLUTIE-subsidies: eigenaar-bewoners, huurders, syndicus, verhuurders, gebouwbeheerders, enz. Het is echter belangrijk om de voorwaarden voor toekenning van elke subsidie te controleren, aangezien deze kunnen verschillen.

Om de RENOLUTIE-premies aan te vragen, moet u toegang hebben tot Irisbox (Belgische verblijfs- of identiteitskaart) of Itsme en over een Belgische bankrekening beschikken.

Welke gebouwen komen in aanmerking voor de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

RENOLUTIE-subsidies kunnen worden toegekend voor elk type gebouw: appartementsgebouwen, eengezinswoningen, winkels, scholen, kantoren, industrieën, enz. Het gebouw in kwestie moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Het ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toekenningsvoorwaarden en de toegekende bedragen zijn identiek, ongeacht de wijk of het gebied waar het gebouw staat.
 • Het is meer dan 10 jaar oud.

Wie moet het werk uitvoeren?

Om in aanmerking te komen voor een RENOLUTIEBONUS moeten de werkzaamheden volledig worden uitgevoerd door een aannemer of professioneel bedrijf waarmee een contract is gesloten. Bovendien moet deze beroepsbeoefenaar ingeschreven zijn bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), BTW-plichtig zijn en een gereglementeerde toegang tot het beroep hebben.

Wanneer moeten RENOLUTION-beloningen worden aangevraagd?

Alle RENOLUTIE-subsidies worden aangevraagd nadat het werk is voltooid, binnen 12 maanden na de laatste factuur voor het saldo van het werk. Als u voor uw werk een beroep hebt gedaan op verschillende bedrijven, kunt u uw premieaanvragen afzonderlijk indienen, volgens de datum van afgifte van de eindfactuur voor elk bedrijf.

Let op : u kunt niet tweemaal dezelfde premie claimen voor dezelfde renovatiewerkzaamheden gedurende een periode van 10 jaar.

Hoe vraagt u RENOLUTION-subsidies aan ?

Wanneer u renovatiewerkzaamheden uitvoert, kunt u één gegroepeerde aanvraag indienen voor alle subsidies waarvoor u in aanmerking komt. Sinds RENOLUTION worden subsidieaanvragen namelijk uitsluitend ingediend via één enkel portaal op het elektronisch loket van het Brussels Gewest: Irisbox.

Om u bij dit proces te helpen, heeft Homegrade verschillende online informatiebladen beschikbaar gesteld op hun website.

Het is dus niet meer mogelijk om een premie aan te vragen per e-mail, aangetekend schrijven of storting.

Goed om te weten : voor alle werkzaamheden in de privégedeelten van een gebouw moet één aanvraag per woning worden ingediend. En voor alle werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen van een gebouw moet één premieaanvraag per gebouw worden ingediend. Eén aanvraag kan dus niet zowel particuliere als gemeenschappelijke werken bevatten.

Wat zijn de bedragen van de RENOLUTION subsidies?

De bedragen van de RENOLUTIE-subsidies variëren naargelang uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en het type organisatie dat de aanvraag indient. Ga na tot welke inkomenscategorie u behoort.

Sommige RENOLUTIE-subsidies bestaan uit een vast bedrag, terwijl andere een percentage zijn van het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor in aanmerking komende werkzaamheden. Bovendien kan voor sommige subsidies een bonus gelden. U kunt deze informatie in detail raadplegen in de beschrijvingen van de subsidies.

U kunt het bedrag van uw RENOLUTION subsidies schatten met behulp van de Irisbox online simulator.

De lening van EcoReno

De lening EcoReno, die wordt verstrekt door het Fonds du Logement, kan worden gebruikt voor de financiering van renovatie- en energieprestatiewerken in uw woning. Ongeacht de aard van de werkzaamheden biedt de lening van EcoReno aan eigenaars, toekomstige eigenaars en huurders een globale financiering tegen een voordelige rentevoet tussen 0 en 1%.

Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor een lening van EcoReno?

De EcoReno-lening kan worden gebruikt om alle soorten werkzaamheden te financieren. In feite zijn de mogelijkheden van deze lening zeer ruim, gaande van traditionele renovatie tot optimalisering van de energieprestaties en aanpassingswerkzaamheden wegens verlies van autonomie.

Goed om te weten : als u aanpassingen wilt doen om uw onafhankelijkheid te verbeteren, kunt u een beroep doen op de hulp van een Solival-adviseur. Deze analyseren uw behoeften en kunnen u het beste advies geven tijdens een gratis huisbezoek.

Wat zijn de vormen van de EcoReno lening?

Afhankelijk van de analyse van uw dossier kan de lening van EcoReno een hypotheek of een consumentenkrediet zijn :

 

EcoReno Hypotheek

EcoReno consumentenkrediet

Bedrag

Het bedrag dat u kunt lenen hangt af van uw financiële draagkracht. Het mag echter niet meer bedragen dan 120% van de waarde van het onroerend goed na uitvoering van de werkzaamheden (taxatie).

Het bedrag dat kan worden geleend hangt af van uw financiële draagkracht en kan niet hoger zijn dan de kosten van het werk. Daarnaast kan een bedrag van minimaal 1.500 euro en maximaal 25.000 euro worden geleend.

Type kredietnemer

– Toekomstige eigenaar

– Eigenaar-bewoner

– Toekomstige eigenaar

– Eigenaar-bewoner

– Huurder onder bepaalde voorwaarden

Kredietduur

Maximale looptijd van 30 jaar vanaf het begin van de kapitaalaflossing. Op enkele uitzonderingen na moet de lening worden terugbetaald wanneer de jongere lener 70 jaar oud is.

Maximale looptijd van 10 jaar vanaf het begin van de kapitaalaflossing. Op enkele uitzonderingen na moet de lening worden terugbetaald wanneer de jongere lener 70 jaar oud is.

Mogelijkheid tot overname van uitstaande bedragen

Ja, met een minimum van 3600 euro.

Nee. Het is wel mogelijk om meerdere leningen af te sluiten met een maximaal uitstaand bedrag van 25.000 euro. 

Maandelijkse betaling

Minimale maandelijkse betaling van 25 euro. De maandelijkse betaling hangt af van het geleende bedrag, de looptijd en de rentevoet.

Minimale maandelijkse betaling van 25 euro. De maandelijkse betaling hangt af van het geleende bedrag, de looptijd en de rentevoet.

Betaling van fondsen

Aan de kredietnemer of derden

Aan de kredietnemer, na overlegging van facturen

Garanties

– Hypotheek en overdracht van vordering

– Elke gerechtvaardigd geachte garantie

– Brandverzekering

– Overdracht van de vordering

– Elke gerechtvaardigd geachte garantie

– Brandverzekering

Gerelateerde kosten 

– Notariskosten voor hypotheekregistratie en kredietakten

– Dossier- en expertisekosten

Geen kosten.

Wie kan profiteren van de EcoReno-lening?

Om in aanmerking te komen voor de lening van EcoReno moet u een vaste inwoner van België zijn en moet de woning gelegen zijn in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook moet aan inkomensvoorwaarden worden voldaan. Uw belastbaar inkomen, dat vermeld staat op uw laatste borderel/uittreksel van de rol wanneer u de lening aanvraagt, mag de volgende schalen niet overschrijden :

Personen ten laste 

Alleenstaande of eenoudergezin

Elk ander type huishouden

66.942 €

85.200 €

1

71. 942 €

90.200 €

2

76.942 €

95.200 €

3

81.942 €

100.200 €

4

86.942 €*

105.200 €*

* Deze bedragen worden vervolgens verhoogd met 5000 euro voor elke extra persoon ten laste.

Welke rentevoet wordt toegepast op uw EcoReno-lening?

De lening EcoReno tegen een rentevoet van 0% is bestemd voor huishoudens waarvan het inkomen de volgende schalen niet overschrijdt :

Personen ten laste

Alleenstaande of eenoudergezin

Elk ander type huishouden

41.300 €

56.300 €

1

46.300 €

61.300 €

2

51.300 €

66.300 €

3

56.300 €

71.300 €

4

61.300 €*

76.300 €*

* Deze bedragen worden vervolgens verhoogd met 5000 euro voor elke extra persoon ten laste.

De EcoReno-lening tegen een rentevoet van 1% is bedoeld voor huishoudens met een inkomen binnen de volgende marges :

Personen ten laste

Alleenstaande of eenoudergezin

Elk ander type huishouden

41.300 € tot 66.942 €

56.300 € tot 85.200 €

1

46.300 € tot 71.942 €

61.300 € tot 90.200 €

2

51.300 € tot 76.942 €

66.300 € tot 95.200 €

3

56.300 € tot 81.942 €

71.300 € tot 100.200 €

4

61.300 € tot 86.942 €*

76.300 € tot 105.200 €*

* Deze bedragen worden vervolgens verhoogd met 5000 euro voor elke extra persoon ten laste.

Subsidies voor beschermd en klein erfgoed

Is uw eigendom geklasseerd en moet het gerenoveerd worden? U kunt in aanmerking komen voor subsidies om het te herstellen. Staat uw pand niet op de monumentenlijst, maar heeft het opvallende kenmerken aan de gevel? Dan kun je een “Klein Erfgoed” subsidie aanvragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om hiervan te profiteren?

> Voor genoteerde eigendommen

 • Onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten noodzakelijk zijn;
 • Alleen de vermelde onderdelen komen in aanmerking;
 • U moet eigenaar of huurder zijn (onder bepaalde voorwaarden);
 • Het werk kan nog niet begonnen zijn.

Ontdek alle voorwaarden en informatie op de website van Brussels Heritage.

> Voor niet-geclassificeerde eigendommen

 • De werkzaamheden moeten betrekking hebben op de restauratie van klein onbeschermd erfgoed dat zichtbaar is vanuit de openbare ruimte;
 • Het werk mag nog niet begonnen zijn.

Ontdek alle voorwaarden en informatie op de website van Brussels Heritage.

Andere dossiers met subsidies in België

 • Renovatiepremies & subsidies aangeboden door de 19 Brusselse gemeenten – In uitvoering
 • Renovatiepremies & subsidies in Wallonië – In aanbouw
 • Renovatiepremies & subsidies in Vlaanderen – In aanbouw

Ik deel het op :

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo Geldbank détouré h-65px