Onderzoek: Veel websites kredietpromotie nog altijd niet in orde

30 Jun, 2015 | Lenen & Krediet

Websites krediet promotie

Geldbank.be kan met enige trots aangeven dat onze vernieuwde site volledig (dat hopen we toch) voldoet aan de eisen van de FOD economie. In 2014 werd onze vergelijkingswebsite door deze federale overheidsdienst aan een grondig onderzoek onderworpen. Dit schijnt een standaard procedure te zijn om te voorkomen dat de Belgische consument via online reclame wordt aangespoord tot overmatig lenen.

In de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet zijn de standaard regels opgenomen die gelden voor geldverstrekkers (banken, kredietmakelaars, kredietkaartmaatschappijen e.d.). Omdat we als site doorverwijzen naar geldverstrekkers meent de FOD economie dat we aan dezelfde regels voor kredietreclame moeten worden onderworpen. Klinkt logisch. Met de wet als leidraad werd geldbank.be dus aan een gedegen toetsing onderworpen, welke we redelijk goed hebben doorstaan. Door de FOD werden ons vijf correctiepunten ‘aanbevolen’.


1.De vermelding “snel geld nodig” (en overeenkomstig) mag niet gebruikt worden.In kredietreclame mag niet verwezen worden naar de snelheid waarmee geld verkregen kan worden.
2.Kredieten mogen niet enkel met hun commerciële benaming aangeduid staan.Persoonlijke lening en autolening zijn commerciële namen. Er moet dus duidelijk bij vermeld worden dat het om een lening op afbetaling (LOA) gaat, welke de officiële benaming van het krediet is.
3.Er mogen geen foto’s van bankbiljetten of €-tekens geplaatst worden.Afbeeldingen van eurobiljetten of het €-teken wekken de indruk dat het krediet in baar geld of contant ter beschikking gesteld kan worden.
4.Op pagina’s met kredietpromotie moet de officiële slogan “Let op! Geld lenen kost ook geld” staan.Er wordt wel vaker de Nederlandse versie “Let op! Geld lenen kost geld” gebruikt. Dus zonder het woord ook.
5.Op pagina’s met kredietpromotie moeten er cijfergegevens vermeld staan over de kosten van het krediet.Er moet dus een representatief voorbeeld aanwezig zijn waaruit voor de consument duidelijk blijkt wat de standaard kosten zullen zijn.

Geldbank.be is intussen compleet opnieuw ontworpen, waarbij nu ook aan alle normen van de FOD economie is voldaan. Als bezoeker ben je er dus van verzekerd dat de site zich aan de algemene spelregels voor kredietpromotie houdt. Indien je geïnteresseerd mocht zijn in het totaal pakket artikelen uit het economisch wetboek linken we je graag door naar de relevante webpagina van de FOD Economie.

Voldoen andere sites aan de FOD normen?

Na de kennismaking met de FOD economie leek het ons nuttig om te onderzoeken hoe het staat met andere websites die kredieten vergelijken of deze direct of indirect aanbieden. Zouden die de wettelijke regels wel volgens de letter en geest naleven. Voor ons mini onderzoek gebruikten we enkel de 5 eerder genoemde criteria.

Het onderzoek

We hebben in totaal 32 websites nagekeken waaronder:

  • 11 vergelijkingswebsites (sites die kredieten van diverse aanbieders vergelijken)
  • 10 kredietmakelaars (krediet bemiddelaars tussen consument en geldverstrekker)
  • 8 Banken (particuliere instellingen die kapitaal van anderen uitlenen)
  • 3 geldschieters (bedrijven die hun eigen kapitaal uitlenen)

In het resultaat zul je geen namen van websites tegen komen. Ze worden enkel gecategoriseerd naar hun aard, bv. vergelijkers, makelaars, enz. Zoals gezegd zijn alleen de 5 punten onderzocht waarvoor gelbbank.be een vingerwijzing van het FOD ontving. Geldbank.be zit zelf niet in dit onderzoek.

  • Criteria 1: Er mag niet verwezen worden naar de snelheid waarmee het geld verkregen kan worden.

In ordeNiet in orde
Vergelijkers65
Makelaars73
Banken80
Geldschieters12
  • Criteria 2: Het gebruik van enkel commerciële benamingen voor kredietvormen die verschillen van de officiële naam (bij wet vastgesteld).

In ordeNiet in orde
Vergelijkers38
Makelaars55
Banken71
Geldschieters30
  • Criteria3: Afbeeldingen (foto’s) van bankbiljet(en) en/of €-teken  op de site.

In ordeNiet in orde
Vergelijkers47
Makelaars91
Banken80
Geldschieters21
  • Criteria 4: Pagina’s met kredietpromotie moeten de officiële slogan “Let op! Geld lenen kost ook geld” bevatten.

In ordeNiet in orde
Vergelijkers47
Makelaars82
Banken80
Geldschieters30
  • Criteria 5: Op pagina’s met kredietpromotie staan er cijfergegevens vermeld over de kosten van het krediet. Er moet een representatief voorbeeld aanwezig zijn met bepaalde standaard informatie. 

In ordeNiet in orde
Vergelijkers010
Makelaars37
Banken71
Geldschieters30
Sluit nu direct je lening afklik hier
+