MKB – Investeringsaftrek verlengd tot eind 2022

In 2020 is de investeringsaftrek verhoogd van 8 naar 25% voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.
Deze periode werd vervolgens met twee jaar verlengd tot 31 december 2022.

Wat is de investeringsaftrek? Wie kan ervan profiteren en onder welke voorwaarden? My-Finances beantwoordt al uw vragen in dit artikel!

Investeringsaftrek

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is bedoeld om KMO’s aan te moedigen productieve investeringen te doen. Concreet betekent dit dat het bedrag waarover belasting verschuldigd is, wordt verlaagd.
Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering.

Industriële, agrarische en commerciële ondernemingen (geëxploiteerd door een vennootschap of een natuurlijke persoon) en houders van vrije beroepen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek.
Daarvoor moeten zij echter aan een aantal voorwaarden voldoen (zie hieronder).

De Belgische regering hoopt dat deze aftrek de investeringen in deze moeilijke crisisperiode zal stimuleren.

Ontwikkeling van de gewone investeringsaftrek

Hoewel de investeringsaftrek al enige tijd bestaat, is deze de laatste jaren toch aanzienlijk geëvolueerd en toegenomen.

InvesteringsperiodeInvesteringsaftrek
Sinds het belastingjaar 20070 %
Vanaf 1 januari 20144 %
Vanaf 1 januari 20168 %
Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 201920% (tijdelijk)
Vanaf 1 januari 20208 %
Van 12 maart tot 31 december 202225% (tijdelijk)

Het corona-effect

Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien, is de investeringsaftrek, na een tijdelijke verhoging tot 20% tussen 2018 en 2019, verhoogd tot 8%.
Maar vanwege de gezondheidscrisis bij Covid en om investeringen te stimuleren en uitstel te voorkomen, heeft de regering besloten de investeringsaftrek weer te verhogen. Het wordt verhoogd tot 25% voor alle investeringen die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 worden gedaan.

De wet “Corona III” voert een belangrijke vernieuwing in door de periode van overdracht van de niet-gebruikte investeringsaftrek te verlengen.
Er wordt uitgelegd: indien de investering geen of onvoldoende winst oplevert, kan de investeringsaftrek in beginsel slechts één jaar worden overgedragen naar het volgende belastingtijdvak.
De Corona III-wet verlengt deze periode van één jaar voor investeringen in 2019 tot twee jaar. De ongebruikte aftrek kan dus worden overgedragen naar de volgende twee belastbare tijdperken (2020 en 2021).

De programmawet van 20 december 2020 voorzag toen niet alleen in een verlenging van het verhoogde percentage van de investeringsaftrek met 25%, maar ook in een verlenging van de overdrachtsperiode van de ongebruikte aftrek met twee jaar, tot het einde van het jaar 2022.

In de praktijk

Op 1 maart 2022 koopt een onderneming een machine voor een kostprijs van 25.000 euro.
De investeringsaftrek van de onderneming voor een dergelijke investering bedraagt dan 6250 euro (= 25% van 25 000 euro).

Op welke soorten investeringen kan deze aftrek worden toegepast?

Om voor de investeringsaftrek in aanmerking te komen, moet cumulatief aan bepaalde basisvoorwaarden worden voldaan. De investeringen moeten afschrijfbare activa zijn:

 • materieel of immaterieel (af te schrijven over een periode van minimaal drie jaar)
 • die op Belgisch grondgebied wordt ingezet voor de uitoefening van een beroepsactiviteit
 • verworven of gevormd wanneer nieuwe
 • en binnen het belastbare tijdperk (gedurende het jaar of het boekjaar)

Heb je gehoord van participerende investeringen? Ontdek alles over deze nieuwe methode van participatieve financiering die openstaat voor bedrijven en particulieren!

Het mogen in geen geval beleggingen zijn die bij wet uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

Investeringen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek

Bepaalde investeringen zijn bij wet uitdrukkelijk uitgesloten. Dit zijn vaste activa:

 • die niet uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van een beroepsactiviteit
 • afgeschreven in minder dan drie belastbare of niet-afschrijfbare perioden
 • opgericht of verworven om het gebruiksrecht over te dragen aan een derde, tenzij het gebruiksrecht wordt overgedragen aan een belastingplichtige die in aanmerking komt voor een soortgelijke investeringsaftrek.

 

Ook uitgesloten zijn

 • Investeringen in auto’s en combi’s, inclusief bestelwagens.
  Deze uitsluiting geldt echter niet voor voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor verhuur met chauffeur, voor een taxidienst of voor een praktijkopleiding in erkende rijscholen.
 • Indirecte productiekosten alsmede kosten in verband met de aankoopprijs die niet tegelijk met de vaste activa waaraan zij zijn verbonden, worden afgeschreven.
 • Investeringen door belastingplichtigen die forfaitair worden belast en waarvoor forfaitaire afschrijvingen worden toegepast.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door u te abonneren op de Geldbank nieuwsbrief ontvangt u tips, adviezen en informatie over :

Logo Geldbank détouré h-65px