Lenen met je partner kent voor- en nadelen

voor en nadelen van lenen met je partnerEchtgenoten en samenwonenden kunnen van een aantal voordelen genieten wanneer ze samen een lening afsluiten. Indien beide partners over een inkomen beschikken tenminste. Zo zullen de banken eerder bereid zijn om een aanvraag goed te keuren wanneer twee personen garant staan. In de meeste gevallen kan er eveneens een hoger bedrag worden geleend. Een derde voordeel is dat vanwege het verlaagd risico de rente op een gezamenlijk krediet vaak lager uitvalt. Het JKP voordeel kan van een aantal tienden van procenten oplopen tot enkele hele procenten.

De pluspunten van samen lenen gelden niet slechts bij het afsluiten van een woonkrediet voor het gemeenschappelijk verblijf. Ook bij leningen waar er geen hypotheek aan te pas komt, zoals autoleningen, persoonlijke leningen en kredietkaarten is het voordeliger dat de partner meetekent.

Hoofdelijke gehoudenheid

Leningen duren tegenwoordig langer dan relaties. Maar zolang beide partijen hun deel van de aflossing op tijd blijven voldoen, is er niets aan de hand. Anders wordt het wanneer één van de partners aflossingen begint over te slaan of helemaal stopt met betalen. Bij het tekenen als koppel geldt een ‘hoofdelijke gehoudenheid’. Dit betekent dat elke kredietnemer verantwoordelijk is voor de totale terugbetaling van de schuld, en niet slechts voor de helft of een op het inkomen gebaseerd deel. Stopt je partner met betalen, dan zal je in je eentje de restschuld moeten aflossen. Indien jullie elk 300 euro per maand aflosten, zal je nu maandelijks 600 euro moeten afdragen.

Bij een woonkrediet, waarvan reeds een aanmerkelijk deel van de lening is terug betaald, zijn banken meestal bereid om de openstaande schuld te herschikken met de overgebleven partner. Vooral indien het overduidelijk is dat deze geen onderdeel is van het probleem. Bij herschikking wordt de looptijd van het krediet verlengd, zodat het bedrag voor de maandelijkse aflossing afneemt. Echter, bij gezamenlijk afgesloten persoonlijke leningen en kredietkaarten waarop beide partners volmacht hebben zijn banken minder inschikkelijk. Restschulden en negatieve saldo’s moeten gewoon volgens afspraak worden afgelost of teruggestort. Als je het deel van je (ex)partner niet betaalt, zullen jullie beiden in gebreke worden gesteld.

Een schuldsaldoverzekering dekt bijzondere omstandigheden

Om het plotseling overlijden of arbeidsongeschikt raken van een kredietnemer op te vangen wordt aan grote leningen haast altijd een schuldsaldoverzekering gekoppeld. Leen je samen, dan is deze er voor elk van de partners. Hiervoor zijn er legio formules. Bij het wegvallen van een partner hoeft niet per se de helft van restschuld door de verzekeraar worden uitgekeerd. Er kan ook worden afgesproken dat de totale schuldsaldo wordt gedekt. In het laatste geval zal de jaarlijkse premie voor de schuldsaldoverzekering uiteraard hoger uitvallen.

Bij niet hypothecaire leningen is het wettelijk niet verplicht dat de echtgenoot of echtgenote ook garant staat voor de schuld. De bank mag het wel eisen, en dat gebeurt vaak genoeg ook. Als consument heb je het recht om te onderhandelen, door bijvoorbeeld naar een lager JKP te vragen wanneer je partner moet meetekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *