Lastiger geld lenen met lange looptijd funest voor de woningmarkt

04 Mar, 2014 | Krediet Nieuws

Moeilijker om huis te kopen met lening van 30 jaarWanneer we geld lenen voor een woning doen we dat doorgaans op basis van een lange looptijd. De laatste jaren is de vraag naar woonkredieten echter stelselmatig gedaald en zijn daar de strenge voorwaarden van de banken nog eens overheen gekomen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de leningen met een looptijd van 30 jaar voor haast niemand bereikbaar zijn en daarom weinig worden afgesloten. Dit heeft z’n weerslag op de reële economie, waardoor het volgens John Romain van Immotheker van belang is meer positivisme te introduceren.

Minder interessant voor banken

Volgens Romain zijn de leningen met een looptijd van 30 jaar niet langer interessant voor de banken. Zij hebben de mogelijkheid heel voordelig aan hun financieringen te komen dankzij de lage rente bij de Europese Bank, maar verkiezen toch andere vormen van investeren. Zij zullen er wat dat betreft niet rouwig om zijn dat minder consumenten een dergelijk woonkrediet afsluiten. Dit zorgt er echter voor dat de woningmarkt zich niet goed kan herstellen, waardoor de economie als geheel hier uiteindelijk last van heeft.

Strenge voorwaarden voor consumenten

Veel consumenten hebben niet langer de mogelijkheid om een woonkrediet met een looptijd van 30 jaar af te sluiten, nu de banken strenge voorwaarden hanteren. Dit zorgt ervoor dat consumenten over het algemeen zijn aangewezen op een looptijd van 20 of 25 jaar. Het zorgt ervoor dat de kosten voor het krediet relatief gezien hoger worden. Een woonkrediet vraagt om hogere betalingen, waardoor de banken hier uiteindelijk een beter rendement op kunnen maken. Wat dat betreft lijkt het een strategie om het rendement omhoog te brengen, zonder aan de andere kant meer risico te hoeven lopen met het verstrekken van de kredieten.

Meer positiviteit bij geld lenen

Het is volgens Romain van belang dat we meer positief ten opzichte van geld lenen komen te staan. Juist op dit moment is het, op basis van goede voorwaarden, verstandig om kredieten met een looptijd van 30 jaar te verstrekken. We kunnen daarmee zorgen voor rust op de markt, waardoor ook de kosten voor het geld lenen niet te ver op zullen lopen. Wat dat betreft is er volgens Romain sprake van een beknellende situatie, die vooral consumenten treft. Om de gevolgen voor de gehele economie te beperken wordt het tijd dat een van de banken hier binnenkort verandering in aan zal brengen.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+