Welke kredietkaart aanvragen?

ZIE HOE ONZE KREDIETKAARTEN JE KUNNEN BELONEN

Welke kredietkaart aanvragen?

Neem niet zomaar een credit card, maar vergelijk en kies een kaart die het best bij je levensstijl past. Heel wat kredietkaarten hebben kortingen en aanbiedingen in petto. Hieronder kan je kredietkaarten vergelijken en direct aanvragen.

Waarom een kredietkaart gebruiken?

creditcard

 • Overal in de wereld betalen
 • Aankopen doen op internet
 • Je hebt permanent een geldreserve ter beschikking
 • Flexibel terug betalen
 • Je betaald enkel JKP bij het gebruik van de reserve
 • Terug betaald geld kan opnieuw besteed worden

Let op, geld lenen kost ook geld

Gids voor kredietkaartenkredietkaart aanvragen

Een creditcard is een van de meest flexibele manieren van lenen op de Belgische markt. Met een kredietkaart heb je de mogelijkheid om bij elke uitgave automatisch meteen een lening af te sluiten bij de instelling die de kaart verstrekt heeft.

Het krediet is vooraf reeds goedgekeurd, uiteraard tot een aangegeven limiet (kredietplafond). Ook de terugbetaling van opgenomen bedragen heb je als kaarthouder deels in eigen hand. Wees er hierbij van bewust dat geleend geld vroeg of laat terug moet worden betaalt en dat er maandelijks rente in rekening wordt gebracht op het negatief saldo op de kaart.

Hoe werkt een credit card

Er zijn bijna honderd verschillende type kredietkaarten die lokaal worden aangeboden. Variërend van internationaal geaccepteerde kredietkaarten die aan Visa, Mastercard of American Express zijn verbonden tot kredietkaarten die slechts bij een specifiek warenhuis of postorderbedrijf gebruikt kunnen worden. Toch is het kredietverstrekkende aspect van al deze kaarten nagenoeg hetzelfde. De algemene kenmerken zijn:

 • De kaarthouder krijgt een vooraf vastgestelde kredietopening (tot 2000 euro, tot 5.000 euro, of anders) bij de kaartverstrekker.
 • Er kan ongelimiteerd geleend worden tot het kredietplafond.
 • Opgenomen geld kan in 1 keer of gespreid over meerdere maanden terug betaald worden. Stortingen naar de kaart vinden doorgaans plaats vanuit de zichtrekening.
 • De kosten (JKP) worden door de kaartverstrekker maandelijks over het negatief saldo in rekening gebracht.
 • Terug betaald krediet kan opnieuw opgenomen worden.
 • Het krediet geldt voor onbepaalde tijd (geen looptijd).

Doordat terug betaald geld opnieuw geleend kan worden vallen kredietkaarten onder de categorie van hernieuwbare kredieten. De regelgeving die de FOD Economie op kredietkaarten toepast is dan ook dezelfde als die op geldreserves, doorlopende kredieten en het geoorloofd rood staan op de zichtrekening (onder nul gaan). Deze regelgeving bepaalt onder andere de maximale rentepercentages die kredietverleners mogen hanteren en de verplichte periodieke nulstelling door de kaarthouder.

Wat is de rente op een kredietkaart

Aan de flexibiliteit van een credit card hangt een prijskaartje. Het JKP voor deze kredietformule ligt hoger dan bij de meeste andere type leningen. Evenwel kun je bij een juist gebruik van de kaart de maandelijkse kosten beperkt houden. Bij veel instellingen is het zo dat indien je voor het einde van de maand het opgenomen bedrag volledig terug stort op de kaart er geen rente in rekening wordt gebracht.

Wat is een winkel creditcard

Een open winkelkrediet betreft een kredietkaart die door een specifiek warenhuis of postorderbedrijf wordt verschaft en alleen voor aankopen binnen die onderneming geldig is. Van het bedrijf ontvang je een kaart waarmee je tot een vastgesteld limiet kunt shoppen.

De voorwaarden voor terugbetaling en de renteberekening zijn dezelfde als bij een normale kredietkaart. Terug gestort geld mag weer voor nieuwe aankopen gebruikt worden. Vaak gebruiken de ondernemingen een bank als stille partner om het krediet af te handelen.

Wat is het verschil tussen een prepaid kaart en een kredietkaart

Een prepaid kaart is geen kredietkaart. Het werkt slechts als hulpmiddel om financiële transacties te vergemakkelijken. Het saldo op de prepaid kaart is volledig jouw eigen geld, welke je op de een of andere manier op de kaart hebt gestort. Er is dus geen sprake van een lening. Hier tegenover staat dat bij een kredietkaart het saldo op de kaart niet jouw eigen geld is.

Noot: Er zijn aardig wat kruisformules tussen prepaid kaarten en kredietkaarten op de markt waarbij de scheidingslijn soms onduidelijk kan worden.

Hoe werkt de internationale acceptatie?

Veel kredietkaarten die in België worden aangeboden zijn gelinkt aan een internationaal financieel netwerk. Visa en Mastercard zijn hier de bekendste van. Door deze link is het mogelijk om ook buiten de grenzen en op het internet de kaart als betaalmiddel te gebruiken.

Het is wel belangrijk om ervan bewust te zijn dat je als kaarthouder geen geld leent bij Visa of Mastercard maar bij de lokale instelling die jou de kaart verstrekt. Visa en Mastercard stellen slechts hun betalingsnetwerk ter beschikking via deze lokale kredietverstrekker. Hiervoor wordt in de meeste gevallen een jaarlijkse contributie aan het bezit van de kaart gekoppeld.

Punten sparen en kortingen

Aan het gebruik van een aantal kredietkaarten zijn programma’s verbonden waarmee je bijvoorbeeld punten kunt sparen voor vliegtickets, voor enkele procenten korting in aanmerking kan komen bij geselecteerde warenhuizen. Via elke transactie met de kaart bouw je binnen het programma een punten- of kortingsaldo op. Punten sparen.

De voor- en nadelen

Kredietkaarten hebben een dubbele functie. Enerzijds voorziet de kaart in een geldreserve en anderzijds kan de kaart gebruikt worden als wereldwijd geaccepteerd betaalmiddel. Uit beide functies kun je als kaarthouder voordeel halen.

De voordelen van de kredietfunctie van de kaart

 • Je hebt permanent een geldreserve ter beschikking waaruit je kunt putten indien de eigen middelen tijdelijk niet toereikend zijn. Dankzij de kaartvorm van de reserve heb je deze bovendien altijd bij de hand voor onvoorziene gevallen.
 • Flexibel terug betalen. Aan het eind van elke maand presenteert de kaartverstrekker een uitgavestaat over de betreffende maand. Je kunt zelf bepalen als je het negatief saldo in 1 keer of gespreid terug betaalt. De termijn voor gespreid betalen kan afhankelijk van de kaart tot 20 maanden oplopen. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de uitgaven meteen terug te storten en een ander deel te spreiden.
 • Rente wordt maandelijks alleen over het negatief saldo berekend. Er zijn dus enkel kosten bij het gebruik van de reserve.
 • Bij volledige terugbetaling van opgenomen bedragen aan het einde van de maand wordt er bij de meeste kredietkaarten geen rente in rekening gebracht.
 • Terug betaald geld valt weer in de reserve van de kredietkaart en kan dus opnieuw besteed worden.

De voordelen van de betaalfunctie van de kaart

 • Overal in de wereld betalen. Visa en Mastercard hebben een internationaal financieel netwerk waarop miljoenen bedrijven zijn aangesloten. Vliegmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, restaurants, winkels en andere gelegenheden binnen en buiten België accepteren betalingen via aan Visa of Mastercard gelinkte kaarten.
 • Overal in de wereld geld halen uit geldautomaten.
 • Aankopen doen op internet. Bij elke online winkel die betalingen met Visa of Mastercard toestaat kun je respectievelijk met je Visa kredietkaart of Mastercard kredietkaart aankopen plegen.

De nadelen van een kredietkaart

 • Hogere debetrente dan op andere kredietformules. Het JKP welke verstrekkers van kredietkaarten hanteren ligt gemiddeld rond 12%.
 • Lagere algemene limieten. Banken en andere kredietverleners zijn wat terughoudender bij het vaststellen van het kredietplafond op kredietkaarten. Als niuewe kaarthouder start je met een relatief laag limiet welke bij positief gebruik van de kredietkaart opgetrokken kan worden.
 • Cashlimieten. Binnen het algemeen limiet dat je op de kredietkaart hebt geldt er bij de meeste kaartverstrekkers ook een daglimiet of een maandlimiet. Zo kan bijvoorbeeld op een kaart met een algemeen limiet van 5000 euro een cashlimiet van 1000 euro per dag of 2000 euro per maand gelden.
 • Verplichte periodieke nulstelling. Sedert 2013 geldt vanwege de FOD Economie op kredietkaarten een verplichte periodieke nulstelling. Banken zijn verplicht erop toe te zien dat kaarthouders periodiek de schuld in zijn geheel terug hebben betaald.

  Bij een kredietkaart met een limiet tot 3000 euro moet deze minstens 1 keer per jaar uit de rode cijfers komen.
  Bij een kredietkaart met een limiet boven de 3000 euro moet deze minstens 1 keer binnen een termijn van vijf jaar uit de rode cijfers komen.
  De nulstelling moet voorkomen dat het saldo op de kredietkaart een permanente schuld wordt waarop maandelijks slechts de rente wordt betaald.

 

 

 

De kostenkredietkaarten vergelijken

Aangezien kredietkaarten naast hun kredietfunctie ook een algemene functie hebben als betaalpas kennen ze een dubbele kostenstructuur. Er zijn zowel kredietkosten als algemene kosten aan het gebruik van een kredietkaart verbonden.

De kredietkosten van een kredietkaart

Wanneer je een betaling pleegt met een kredietkaart sluit je voor het betreffende bedrag een lening af bij de instelling die de kaart verstrekt heeft. Op deze lening zal de kaartverstrekker aan het einde van de maand kosten in rekening brengen. Het limiet van de kaart speelt hierbij geen rol aangezien slechts over het negatief saldo kosten berekent worden. Het JKP dat de instelling op jouw kredietkaart hanteert bepaalt de hoogte van de maandelijkse kredietkosten.

Wat is het JKP

Om de kosten op leningen vergelijkbaar te maken heeft de overheid het jaarlijks kostenpercentage geïntroduceerd. Alle aanbieders van kredietkaarten zijn verplicht om alle kosten verbonden aan het krediet in één percentage samen te brengen. In het JKP zitten naast de rente ook alle administratiekosten en provisies.

Hoe werkt het JKP bij kredietkaarten

Aan het einde van elke maand krijg je een uitgavenstaat van de kaartverstrekker, waarin alle uitgaven met de kaart over de verlopen maand zijn verwerkt. Bij de meeste kredietkaarten geldt dat indien je besluit de totale uitgaven in 1 keer terug te storten op de kaart er geen kosten in rekening worden gebracht. Indien je voor een gespreide terugbetaling kiest zal maandelijks JKP berekent worden over het negatief saldo op de kaart.

Een voorbeeld:

Je hebt een sofa van 1500 euro gekocht met de kredietkaart en gekozen voor een gespreide terugbetaling over 10 maanden. Het jaarlijks kosten percentage op jouw kredietkaart is 10.8%. Het is gebruikelijk dat de kredietverstrekker het JKP direct over de totale tien maanden berekent en dit bedrag (74,25 euro) bij de schuld optelt. Voor de sofa aankoop zal dan gedurende tien maanden een bedrag van 157,42 euro worden ingehouden van jouw zichtrekening.

Maximum JKP op kredietkaarten.

Vanuit de FOD Economie geldt een maximum kostenpercentage welke verstrekkers van kredietkaarten mogen hanteren op hun formule.


Limiet (kredietplafond) op kredietkaartMaximum JKP
Tot 1250 euro14,5%
Meer dan 1250 euro tot 5000 euro12,5%
Meer dan 5000 euro11,5%

*De maximum percentages worden elke zes maanden (juni en december) bijgesteld.

De gemiddelde marktpercentages liggen vanwege de hoge mate van concurrentie enkele procenten onder het maximum. Op Geldbank.be staat bij elk type kredietkaart het JKP vermeld. Door het JKP te vergelijken kun je vooraf een redelijk beeld vormen waar je de laagste maandelijkse kredietkosten zult hebben. Vanuit de site is er een directe link naar de relevante webpagina van de kaartverstrekker, waar je een persoonlijke offerte kunt aanvragen.

Noot: Het op deze site aangegeven JKP van kredietkaartverstrekkers betreft het minimumpercentage dat deze instellingen aanbieden. Dit minimumpercentage hoeft niet voor eenieder van toepassing te zijn. Op basis van jouw leeftijd, dienstverband (vast, tijdelijk, zelfstandig, pensioen) en financieel profiel (besteedbaar inkomen, vaste woonlasten, bestaande schuldenlast) kan het aangeboden JKP in de praktijk hoger uitvallen. Dit zal uit de offerte van de kredietverlener blijken.

De algemene kosten van een kredietkaart

Door de link met het financiële netwerk van bedrijven als Visa, Mastercard en American Express zijn kredietkaarten over vrijwel de gehele wereld te gebruiken bij hotels, restaurants, warenhuizen en andere bedrijven. Ook bij het plegen van online betalingen zijn kredietkaarten algemeen geaccepteerd. De kaarten kunnen eveneens worden gebruikt om binnen en buiten België bedragen uit geldautomaten te halen. Voor deze diensten brengen kredietkaartverstrekkers kosten in rekening.

 • Een jaarlijkse contributie. De categorisering van de kaarten (brons, zilver, gold, platinum) waarmee o.a. de bestedingslimiet per transactie, of per dag, wordt vastgesteld heeft invloed op de hoogte van de jaarlijkse kosten. Verder is er geen logische structuur te verbinden aan de jaarlijkse contributie die instellingen heffen, en is er eerder sprake van marktstrategie. De contributie op kredietkaarten varieert van 5 euro tot 50 euro per jaar.
 • Bij het opnemen van bedragen uit geldautomaten met de kredietkaart wordt een percentage van het bedrag of een vast afhaalbedrag in rekening gebracht. Ook deze kosten verschillen van kaart tot kaart en zijn gemiddeld iets hoger als er geld buiten de Eurozone wordt opgenomen. Globaal schommelen de kosten rond 5 euro per opname. Het door de Europese commissie vastgestelde maximum bedrag is 15 euro.
 • Indien met de kredietkaart in andere valuta dan de euro wordt betaald zal er een transactie commissie in rekening worden gebracht. Dit percentage verschilt eveneens per kaartverstrekker, en schommelt tussen 1% en 2.5% van het bedrag.

Bij het afrekenen met de kredietkaart in een hotel, restaurant of andere gelegenheid wordt er geen commissie in rekening gebracht. Je betaalt precies hetzelfde bedrag als wanneer je contant zou afrekenen. Visa en Mastercard krijgen hun commissie voor deze financiële dienst van het betreffende hotel of restaurant. Het kan juist voorkomen dat je door het gebruik van de kredietkaart in aanmerking komt voor korting.

 

Punten sparenhaal voordeel uit je credit card punten

Er zijn een enorm aantal aanbieders van kredietkaarten op de Belgische markt. Grote concurrentie leidt altijd tot voordeel voor de consument. Aan nagenoeg elke kredietkaart zijn tegenwoordig interessante promotie’s, kortingen of bonussen gekoppeld. Door de Visa kaart of Mastercard kaart te gebruiken voor dagelijkse aankopen kun je extra voordeel halen.

Promotie’s

Door te betalen met de kredietkaart kun je in aanmerking komen voor punten binnen een speciale promotie. Zo kan bijvoorbeeld elke met de kaart uitgegeven euro een airmile opleveren binnen een promotie voor gratis of goedkope vliegtickets. Of kan de uitgave jouw puntensaldo verhogen, waarmee je later gratis aankopen kunt doen bij grote warenhuizen, meubelfranchisers en supermarktketens.

Kortingen

Visa kaarten of Mastercard kaarten die aan een warenhuisketen, supermarktketen of meubelfranchise zijn gelieerd leveren bijna altijd kortingen op bij aankopen binnen de betreffende onderneming. Als kaarthouder kan dat je wel tot 10% korting voordeel opleveren bij de kassa. Ook met een niet speciaal gelieerde kredietkaart kun je vaak bij diverse franchise winkels in aanmerking komen voor aantrekkelijke kortingen. Een vaste korting kun je ook krijgen bij het tanken wanneer je afrekend de kredietkaart.

Online kortingen

Aangezien Visa kaarten en Mastercard kaarten veel gebruikt worden voor het doen van online aankopen zijn hier ook vaak kortingen aan verbonden. Meestal bij een bepaalde winkelketen, maar er zijn ook kredietkaarten die bij alle online aankopen een kleine korting opleveren.

Bonussen

Bonussen op Visa kaarten en Mastercard kaarten komen in de vorm van een cashbedrag welke of bij een bepaalde winkel of algemeen besteed mag worden met de kaart. Op veel kredietkaarten geldt een welkomstbonus die kan oplopen tot 50 euro. Bonussen worden bij de start en tussentijds ook vaak geboden middels een interessant aantal punten of miles binnen een promotie.

Bezoek vanuit Geldbank.be met één klik meteen de relevante webpagina van aanbieders van kredietkaarten om na te gaan welke promotie’s, kortingen of bonussen geboden worden op hun Visa kaarten en Mastercard kaarten.

Hoe haal je voordeel uit het gebruik van een kredietkaart

Hoe haal je voordeel uit een creditcardDe voordelen van een Visa kaart of Mastercard kaart bij het reizen zijn genoegzaam bekend. Maar ook lokaal kan een kredietkaart bij doordacht en gedisciplineerd gebruik een handig financieel hulpmiddel zijn. Je moet er hierbij wel voor zorgen dat de kredietfunctie van de kaart minimaal gebruikt wordt, waardoor ook de kosten minimaal blijven. Tegelijkertijd probeer je maximaal van de betaalvoordelen, promotie’s, kortingen en bonussen van de kaart te genieten.

Voordeel 1

Een Visa kaart of Mastercard kaart biedt de mogelijkheid om online aankopen te doen. Je komt hierdoor in veel gevallen goedkoper uit, zelfs wanneer je bij een lokaal warenhuis koopt. Vanwege de lagere bedrijfskosten bieden veel Belgische handelszaken hun artikelen goedkoper aan in de webwinkel. Je moet er bij het betalen met de online kredietkaart wel voor te zorgen dat je aan het einde van de maand voldoende ruimte op de zichtrekening hebt om alle uitgaven over die maand terug te storten op de kaart. In dat geval hoef je geen rente te betalen (werkt zo bij de meeste creditcards).

Voordeel 2

Door met een kredietkaart af te rekenen bij een etentje, het winkelen of anders wordt er geen commissie op de uitgave in rekening gebracht. Je betaalt normaal het bedrag van het artikel of de dienst alsof je contant betaald. Indien je voor dezelfde uitgave een prepaid kaart zou gebruiken zou je wel een klein percentage van het transactiebedrag verschuldigd zijn aan de kaartverstrekker.

Voordeel 3

Aan het gebruik van bijna elke type Visa kaart of Mastercard kaart zijn promotie’s, bonussen en kortingen gekoppeld. Door met de kredietkaart af te rekenen, in plaats van contant, haal je voordeel met deze acties. Punten sparen voor een vliegreis, goedkope hotelkamers, kortingen bij franchisewinkels of kortingen bij online aankopen zijn een aantal van deze extra voordelen. Ook hier geldt dat je ervoor moet waken dat de totale uitgaven aan het einde van de maand met je eigen middelen terug verrekend kunnen worden. Indien je rente op de uitgaven moet betalen gaat het voordeel van de promotie of korting vaak verloren. Via Geld Bank kan je snel en eenvoudig je kredietkaart aanvragen.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+