Kleine leningen worden goedkoper

Kleine lening fod economiePer 1 juni 2016 verlaagt de FOD Economie op een aantal consumentenkredieten de maximale tarieven die mogen worden gevraagd. Het gaat in deze voornamelijk om de relatief kleinere leningen. Op alle leningen op afbetaling (persoonlijke leningen, autoleningen, verbouwingsleningen, etc.) tussen 1250 euro en 5000 euro zakt de maximale JKP met een procentpunt naar 12,5 procent. De nieuwe maximale JKP geldt ook voor verkoop op afbetaling, bijvoorbeeld bij aankoop van meubels en elektronische toestellen, en voor financieringshuur (leasing).

Nieuwe maximale JKP alleen op nieuwe kredieten

Het jaarlijks kostenpercentage is een totaal van alle kosten die kredietverstrekkers in rekening mogen brengen. In het JKP zijn naast de interesten ook de dossierkosten, beheerkosten en mogelijke commissies verwerkt. Het is de overheid die vaststelt wat het maximale JKP mag zijn op de verschillende typen leningen. Vooral op kleine kortlopende leningen en bij het aanschaffen van artikelen op afbetaling bewijst de wettelijke bescherming zijn nut. De nieuwe maximale tarieven gelden slechts voor nieuwe leningen.

De eerste verlaging sinds 2012

Ondanks de forse rentedalingen van de afgelopen jaren op de vrije kredietmarkt had de FOD Economie sinds 2012 niet meer aan de maximale tarieven gesleuteld. In de wet op consumentenkredieten is vastgelegd dat de dienst twee keer per jaar (eind maart en eind september) de maximale tarieven refereert aan de Euribor (Euro interbank offered rate). In deze referentie-index was eerder geen significante wijziging opgetreden, maar per eind maart van dit jaar dus wel. Onze kredietwet geeft aan dat wijzigingen van kracht worden “op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan”. Dat is in de huidige situatie 1 juni 2016.

Historische ontwikkeling van maximale interest tarieven

De Belgische overheid bepaald al vanaf 1993 wat de maximale kredietkosten mogen zijn. Op leningen tussen 20.000 frank en 100.000 frank (+/- 2500 euro) gold per 15 juli 1993 een maximale rente van 25%. In 2002, het introductiejaar van de euro, mocht op leningen tussen 500 euro en 2500 euro maximaal 21% rente gelegd worden. In de loop van de jaren heeft de federale overheidsdienst economie vanwege de algemene geldontwaarding ook de schijven aangepast. Per 1 juni 2007 gold op kredieten tussen 1250 euro en 5000 euro een maximaal JKP van 17%. Dit percentage daalde tot 1 december 2012 geleidelijk naar 13,5%, en wordt per 1 juni 2016 verder verlaagd naar 12,5%.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo Geldbank détouré h-65px