Hypothecaire Leningen Vergelijken

Wil je weten hoeveel je kan lenen?

Klik hier en simuleer je hypotheek!

Wat is hypothecair krediet?

Indien je geld wil lenen om een huis, een appartement of een stuk grond te kopen is een hypothecaire lening de eenvoudigste en voordeligste optie. Bij deze kredietvorm dient de aankoop meteen als onderpand voor de lening.

Man signing a contract when buying a new houseDe kredietverstrekker verkrijgt hierdoor een grote mate van zekerheid dat het uitgeleend bedrag op de een of andere manier terug zal vloeien, en is daarom bereid uiterst soepele voorwaarden aan het krediet te verbinden. Ook voor grote verbouwingen aan de eigen woning of appartement is het mogelijk om een lening met onderpand af te sluiten. Banken en andere hypotheekinstellingen gebruiken daarom graag de term woonkrediet of woonlening voor hun hypothecair krediet.

Noot: Van hypothecair krediet is pas sprake als vastgoed (onroerend goed) als onderpand dient. De term vastgoed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. Woningen of ander gebouwen (opstallen) en grond zijn vastgoed. Auto’s niet.

De voordelen van hypothecair krediet.

Een hypothecaire lening is een aflosbaar krediet met een aantal specifieke voordelen:

 • Hoge leensom. Afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en de geschatte waarde van het vastgoed kan een gemiddelde burger al gauw tot enkele honderden duizenden euro’s lenen. 
 • Lange looptijd. Afhankelijk van de leensom en andere condities rond de lening kan de schuld over een periode oplopend tot 30 jaar worden terug betaald.
 • Lage Rente. De rentevoet op een hypothecair lening is het laagste van alle type kredieten.
 • Samen lenen. Personen die samen een huis of appartement gaan aankopen (of reeds samen bewonen) kunnen gezamenlijk een hypothecair krediet afsluiten. Er hoeft geen sprake van een huwelijk of andere wettelijke verbintenis te zijn.

Noot: Bij aflosbare kredieten is er sprake van een vooraf vastgestelde leensom die binnen een vooraf vastgestelde termijn (looptijd) wordt terug betaald. Dit geschied doorgaans middels evenredige maandelijkse aflossingen.

Hoe verloopt de toewijzing voor een hypothecair krediet.

In tegenstelling tot de meeste andere kredieten is er bij hypothecair krediet sprake van een proces welke doorlopen moet worden om tot een lening te geraken. Dit kan in een aantal stappen (fases) onderverdeeld worden, en zal doorgaans enkele maanden in beslag nemen. Voor de aankoop van een nieuwe woning bijvoorbeeld kan het proces in de praktijk als volgt verlopen:

 • Stap 1: Je bepaalt zorgvuldig welke woning je wil aankopen, waarbij uiteraard het huidig inkomen als leidraad geldt. Hou naast de topkeuze ook enkele goedkopere alternatieven achter de hand, en bekijk alvast opties voor een mogelijk vereiste eigen inbreng.
 • Stap 2: Je gaat op zoek naar een bank of andere hypotheekinstelling die bereid is jouw het gewenste bedrag te lenen middels hypothecair krediet.
 • Stap 3: Je selecteert een kredietverstrekker op basis van de voordeligste voorwaarden die geboden worden. Het valt bij hypothecair krediet aan te bevelen om het kostenaspect zorgvuldig uit te pluizen. Dit kan aardig uiteen lopen tussen aanbieders.
 • Stap 4: Voordat een hypothecaire lening verstrekt wordt zal de bank een dossier samenstellen. Je zult hiervoor een aantal documenten moeten overleggen waaronder een verkoopovereenkomst met de huidige eigenaar van de woning. Er zal eveneens door een expert een waardeschatting van de woning worden geproduceerd.
 • Stap 5: De notaris komt in beeld om zowel de aankoop van de woning (bij de huidige eigenaar) als de hypothecaire overdracht (via jou naar jouw bank) wetskracht te geven. De notaris keuze heb je als kredietnemer in eigen hand.
 • Stap 6: Het krediet wordt verstrekt.

Noot: Elke financierder zal altijd eerst naar specifieke gegevens van de aankoop vragen alvorens ze kunnen doorgeven hoeveel je maximaal kan lenen. Banken en andere hypotheekinstellingen zijn tegenwoordig minder gauw bereid om de aankoop van een woning voor de volle 100% te financieren. Er wordt vaak naar een eigen bijdrage van de kredietnemer gevraagd. Dit percentage schommelt tussen de 10 en 20 procent van de totale kosten (woning + hypotheek kosten).

De nadelen van een hypothecair krediet.

Naast algemene nadelen die aan elke lening verbonden zijn, zoals de verplichting om maandelijks een bedrag af te moeten lossen, kent een hypothecair krediet ook enkele specifieke nadelen:

 • Geen, of beperkt, eigendomsrecht gedurende de looptijd van de lening. Zolang de lening niet volledig is afbetaald is op papier de bank eigenaar van de woning. Je kunt deze dus niet op eigen gezag verkopen, maar zult hierbij de kredietverstrekker moeten betrekken.
 • Ondertekeningskosten. Bij het afsluiten van een hypothecair krediet ben je dossierkosten, notariskosten en belastingen verschuldigd. Deze eenmalige kosten worden doorgaans bij de aankoopsom opgeteld.
Sluit nu direct je lening afklik hier
+