Haast elke Belg heeft momenteel een lening. Afname personen met meerdere kredieten

12 Aug, 2016 | Woonkrediet

belgheeft meerdere kredietenDe juni-2016 cijfers van de centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) tonen dat momenteel 6.242.349 landgenoten met minstens één uitstaand contract geregistreerd staan. Dit is bijna hetzelfde aantal als ons bevolkingscijfer voor personen in de leeftijdsgroep tussen 20 jaar en 64 jaar; momenteel ongeveer 6,7 miljoen (totale bevolking is +/- 11,2 miljoen). Je zou dus kunnen zeggen dat haast elke Belg die kan lenen, daadwerkelijk ook leent. Samen zijn de kredietnemers goed voor 11.285.996 contracten, waarvan ongeveer 75 procent valt onder consumentenkrediet (lening op afbetaling, verkoop op afbetaling en kredietopening) terwijl de overige 25 procent hypothecair krediet betreft. Bij het CKP, een werkarm van de Nationale Bank van België, staan alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten geregistreerd.

Iets meer kredietnemers dan een jaar geleden

Uit de recente CKP-cijfers blijkt dat het totaal aantal kredietnemers binnen een jaar licht is toegenomen. De stijging is 0,4 procent vergeleken met het meetmoment in juni 2015 (6.218.927 kredietnemers). De toename is niet voor alle lening categorieën hetzelfde. Onder de consumentenkredieten is het aantal personen met een lening op afbetaling met 4,0 procent toegenomen, terwijl minder personen tegenwoordig nog een verkoop op afbetaling hebben lopen (-13,4 procent) en ook minder Belgen momenteel over een kredietopening beschikken (-1.4 procent). Het aantal woningbezitters met een hypothecaire lening steeg de afgelopen twaalf maanden met 0,8 procent.

Meer kredietnemers, minder contracten

Een lichtpunt in de data van de kredietcentrale is dat tussen juni 2016 en juni 2015 zowel het totaal aantal uitstaande contracten als het aantal nieuwe contracten is afgenomen. Hoewel er zoals aangegeven 0,4 procent kredietnemers zijn bijgekomen, blijken deze gezamenlijk 0,1 procent minder leningen op hun naam te hebben staan. Het aantal Belgen met meerdere kredieten is dus afgenomen, wat op zich een positieve ontwikkeling genoemd kan worden. Bij de afname van het aantal nieuwe contracten speelt hypothecair krediet een voorname rol. De 245.232 nieuwe hypothecaire leningen over de afgelopen twaalf maanden zijn aanzienlijk minder dan de 364.157 nieuwe woonkredieten die tussen juni 2015 en juni 2014 werden afgesloten. Ook het aantal nieuwe kredietopeningen (geldreserve, kredietkaarten) en verkopen op afbetaling is dalende, maar hier tegenover staat dat het aantal nieuwe contracten voor leningen op afbetaling (persoonlijke leningen, autoleningen, e.a.) juist een stijging vertoond.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+