Geldreserve - kredietopening vergelijken !

Vind de voordeligste geldreserve je via Geldbank.be die aanbieders van geldreserves en andere vormen van kredietopeningen samen brengt.

Geldreserves tot 15 000 € vergelijken
AabiederVoordelenJPK
ImageDe geldreserve MyLine by Cofidis voor alle doeleinde

> Geldreserve of kredietopening tussen €500 en €10.001
> Gebruikswijze: het geld is gestort op een bankrekening van uw keuze of via een Cofidis MasterCard.
> Flexibel: uw kiest uw maandelijks aflossing tussen 4 "terug betaling snelheden" : 11, 14, 19 ou 26 maanden.
> Past het bedrag van uw maandelijkse aflossing op elk moment naar keuze gratis aan.
+ meer details over de Cofidis geldreserve
Tussen 10,5% en 13,50% volgens het bedragImage
Bezoek de website Cofidis
Gratis Offerte
ImageBeobank Visa of Mastercard

> U krijgt 1% korting op al uw internetaankopen, betaald met uw kaart. En de eerste 3 maanden zelfs 3%
> Verschillenden opties: tussen 750€ en 10 000€
> Ook voor student
> Gebruikswijze: via een Visa kaart
> Korting op uw online aankopen + Exclusieve aankoopverzekering
> U hoeft geen zicht- of andere rekening bij Beobank te openen.
> Aflossing: minimum 1/18de (of 1/20de ifv de kredietopening bedrag) met een minimum van 25€
11,49%Image
Bezoek de website BeoBank
Gratis offerte
ImageKredietlijn Buy Way Line

> Geldreserve van 5.500€ tot 15.000€
> Gebruikswijze: het geld is gestort op een bankrekening van uw keuze
> Terugbetaling: 5,60% van het verschuldigd bedrag voor een kredietopening van 500€ tot 5.000€
4,20% tussen 5000,01€ en 10.000€, 2,80% voor hogere bedragen
met een minimum van 50€ per maand
9,5%Image
ImageDe Cetelem Maestro kaart

> Geldreserve van 1.250€ tot 3.000€
> Gebruikswijze: uw beschikt over een Maestro kaart
> 100% online aanvraagprocedure met Elektronische handtekening van uw contract
> Terug betalen: kleine maandelijkse bedragen (5,60% van het verschuldigd bedrag)
+ meer details over de Cetelem geldreserve
12,50%Image
- JKP : Jaarlijks KostenPercentage = een standaardindicator die het mogelijk maakt om geldreserves te vergelijken
- De gegevens over de geldreserves worden louter ter informatie vermeld. Mijnfinanciën.be kan dus niet aansprakelijk worden gesteld.

Gids kredietopening

Geoorloofd rood staan op de zichtrekening, een kredietopening bij een bank hebben of gewoon over een geldreserve op kaart bij een kredietverlener beschikken zijn allen vormen van een kredietopening. De praktische werking tussen deze vormen van flexibel lenen verschilt enigzins, maar qua opbouw en afhandeling komen ze op hetzelfde neer.

Geldreserve

Wat is flexibel lenen

Flexibel lenen is de formulering die financiële instellingen graag gebruiken voor de verschillende formules van een kredietopening. Als consument heb je hierbij een redelijke mate van vrijheid om zelf te bepalen hoe je leent en hoe je terug betaalt. De algemene kenmerken van alle formules zijn:

 • Er kan ongelimiteerd geleend worden tot een vooraf vastgesteld kredietplafond. Dit plafond wordt door de kredietverlener bepaald op basis van het persoonlijk financieel profiel van de aanvrager.
 • Een geldreserve is ‘oneindig’. Er word geen looptijd aan verbonden.
 • Een kredietopening kent geen vaste aflossingsregeling. Als kredietnemer bepaal je zelf wanneer en hoeveel je wil terug storten.
 • De rente (JKP) wordt maandelijks slechts over het debetsaldo berekend.
 • Terug betaald krediet kan opnieuw opgenomen worden.

Flexibel lenen is momenteel de meest gebruikte kredietvorm in België. Banken, financieringsmaatschappijen, kaartverstrekkers, warenhuizen en postorderbedrijven bieden de diverse formules onder uiteenlopende benamingen aan.

Welke zijn de verschillende formules van een kredietopening

Geoorloofd rood staan op de zichtrekening:

Wanneer je eigen tegoeden tijdelijk ontoereikend of helemaal op zijn mag je tot een vooraf vastgesteld limiet geld blijven trekken van de zichtrekening. Maandelijks betaal je rente over de bedragen waarvoor je rood staat. Dankzij geavanceerde software applicaties wordt ook het aantal dagen dat je een negatief saldo had in de renteberekening meegenomen. Het geoorloofd rood staan op de eigen zichtrekening is de oorsprong van de kredietopening formule.

Geldreserve of doorlopend krediet:

Dit werkt hetzelfde als geoorloofd rood staan, maar dan in de vorm van een vrijstaand krediet. De reguliere maandelijkse transacties op de zichtrekening worden op deze manier niet verweven met de uitgaven binnen de kredietopening.

Geldreserve op kaart:

Dit is een kredietenopening in kaartvorm en werkt feitelijk hetzelfde als een kredietkaart. Je kunt betalingen doen aan derden of geld opnemen uit een automaat tot het vastgesteld limiet van de kaart. Via je zichtrekening stort je terug op de kaart. Ook hier geldt dat je alleen rente betaalt op de opgenomen bedragen.

Open winkelkrediet:

Het gaat hierbij om een kredietopening die door een specifiek warenhuis of postorderbedrijf wordt verschaft en alleen voor aankopen binnen die onderneming geldig is. Van het bedrijf ontvang je een kaart waarmee je tot een vastgesteld limiet kunt shoppen. De voorwaarden voor terugbetaling en renteberekening zijn dezelfde als bij een geldreserve op kaart bij de bank. Vaak gebruiken de ondernemingen een financiele instelling als stille partner om de geldreserve af te handelen.

Wat is de rente op een kredietopening

Aan de flexibiliteit van een kredietopening hangt een prijskaartje. De JKP voor deze kredietformule ligt hoger dan bij de meeste andere type leningen die door de financiële instellingen worden aangeboden. Kredietopeningen kennen bovendien een variabele rente. De hoogte hiervan wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de marktontwikkelingen. Het kan door de banken naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Wat zijn de kosten?

Bij alle vormen van een kredietopening (geoorloofd rood staan, geldreserve of doorlopend krediet) worden de kosten door de kredietverlener uitgedrukt in een jaarlijks kosten percentage (JKP). Hierin zijn naast de debetrente ook de administratiekosten, provisies en andere bankkosten opgenomen. Het JKP is dus het enige dat je aan de financiële instelling verschuldigd zult zijn naast het terugbetalen van het geleend bedrag.

Hoe wordt het JKP in rekening gebracht.

Bij een kredietopening wordt aan het eind van elke maand kosten berekend over het bedrag welke je die maand negatief hebt gestaan. Dankzij geavanceerde computerprogramma’s kan het aantal dagen dat het geld geleend is voor elke opname apart in de calculatie worden meegenomen.

Een vereenvoudigd voorbeeld:
Je hebt een geldreserve bij de bank met een kredietlimiet van 5000 euro en de JKP die de instelling hierop hanteert is 9.6%. Het maandelijks kosten percentage wordt dus een twaalfde deel hiervan, wat op 0.8% neerkomt.

 • Je neemt op 1 augustus 1000 euro uit de geldreseve op. Aan het eind van de maand augustus zul je hierover 8 euro aan rente betalen. Je start de maand september derhalve met een debetsaldo van 1008 euro.
 • Op 16 september neem je andermaal 1000 euro op. Over deze tweede opname zul je aan het eind van de maand september slechts 4 euro aan rente betalen omdat je het geld slechts een halve maand te leen hebt genomen. Over het debetsaldo waarmee je de maand gestart bent zul je wel over de volle maand rente betalen. De totale rente over de maand september komt hiermee uit op 12,06 euro. Per 1 oktober start je met een debetsaldo van 2020,06 euro.
 • In oktober doe je geen opnamen of terugbetalingen. Aan het eind van de maand oktober zul je over het negatief saldo van 2020,06 euro een bedrag van 16,16 euro aan JKP betalen. Per 1 november start je met een debetsaldo van 2036,22 euro.
 • Op 11 november stort je 800 euro terug in de geldreserve. Aan het eind van de maand november zul je over de eerste tien dagen rente betalen op 2036,22 euro en over de resterende twintig dagen op 1236,22 euro. De totale rente over november bedraagt 12,02 euro. Je start de maand december met een debetsaldo van 1248,24 euro.

Noot: Bij het geoorloofd rood staan op de eigen zichtrekening worden de calculaties doorgaans een stuk complexer aangezien ook jouw normale maandelijkse inkomsten en uitgaven die via de zichtrekening lopen in het geheel worden meegenomen.

De goedkoopste kredietopeningen vinden

Door het JKP van verschillende aanbieders van kredietopeningen met elkaar te vergelijken kun je vooraf een redelijk beeld krijgen bij welke instelling de maandelijkse kosten het laagst zullen uitvallen. Op Geldbank.be staan van kredietverleners de jaarlijkse kosten percentages aangegeven en ook de maximale kredietplafonds die geboden worden. Voor een concrete offerte is er een directe link naar de relevante webpagina van de instellingen.

Waarom een geldreserve?

Het geeft altijd een gerustgesteld gevoel wanneer je weet dat je op elk moment over een geldbedrag kan beschikken, indien daarvoor een noodzaak opkomt. Een geldreserve biedt precies dit. Je krijgt van de bank de ruimte om binnen een bepaald kredietplafond onaangekondigd geld te lenen bij de instelling.

Ook de terugbetaling is zeer flexibel. Bij een deel van de kredietverleners heb jij als kredietnemer de aflossing volledig in eigen hand, en bij de overigen is meestal op maandbasis slechts een minimaal aflossingsbedrag verplicht. Het is daarom niet verwonderlijk dat de geldreserve momenteel de populairste kredietvorm in België is.

Wat biedt een geldreserve

 • Het geld is elk moment beschikbaar.
 • Waarvoor je bedragen uit de geldreserve gebruikt, kies je zelf. Je hoeft jouw onkosten niet uit te leggen.
 • De rente wordt slechts over het geleend bedrag berekend.
 • Wanneer je terugbetaalt, bepaal je zelf.
 • Naarmate je terugbetalingen verricht, groeit jouw reserve opnieuw aan.
 • Terug betaald geld kan opnieuw geleend worden.

Er wordt daarom bij een geldreserve vaak gesproken van een doorlopend krediet of een kredietopening. Het kan doorlopen zolang daarvoor de behoefte bestaat.

Het kredietplafond

Banken starten doorgaans met een beperkt kredietplafond voor nieuwe aanvragers van een geldreserve. Bij de meeste instellingen ligt dit rond de 5000 euro. Bij positief gebruik van de faciliteit kan na verloop van tijd het kredietplafond worden opgetrokken tot wel 40.000 of 50.000 euro. Onder positief gebruik verstaat men doorgaans het volgende:

 • Er vinden over het algemeen slechts gedeeltelijke opnamen plaats. De volledige reserve, of een groot percentages, wordt niet in 1 keer opgenomen. En indien dit toch geschiedt geldt dit slechts voor een korte periode (maximaal enkele maanden).
 • Er wordt geregeld terug gestort in de reserve.
 • De door de overheid verplicht gestelde nulstellingstermijnen worden moeiteloos behaald.

De verplichte nulstellingstermijn

Vanaf 2013 geldt vanwege de FOD Economie op alle vormen van een kredietopening, dus ook een geldreserve, een nulstellingstermijn. De consument is verplicht om het kredietsaldo van tijd tot tijd in zijn geheel terug te hebben betaald. Dit moet voorkomen dat de geldreserve een permanente schuld wordt waarop maandelijks niet wordt afgelost maar slechts de rente wordt betaald. Aangezien de rente op een geldreserve relatief hoog uitvalt is de nulstellingstermijn voornamelijk bedoeld om de consument tegen zichzelf te beschermen.

De termijnen voor de nulstelling zijn wettelijk als volgt bepaald.

 • Bij een geldreserve tot 3000 euro moet deze minstens 1 keer per jaar uit de rode cijfers komen.
 • Bij een geldreserve voor bedragen boven de 3000 euro moet deze minstens 1 keer binnen een termijn van vijf jaar uit de rode cijfers komen.

Na de verplichte nulstelling mag de geldreserve meteen weer als normaal gebruikt worden.

Een kredietlijn of lening op afbetaling?

Als consument dien je afhankelijk van jouw directe behoefte te besluiten als je een kredietlijn (kredietopening) bij een bank opent of liever een lening op afbetaling afsluit. Ze hebben beiden hun sterke kanten.

Noot: Een kredietlijn wordt door financiële instellingen vaak onder de noemer geldreserve of doorlopend krediet aangeboden. Voor een lening op afbetaling gebruiken kredietverleners eveneens andere commerciële namen zoals persoonlijke lening en lening alle doelen.

De verschillen tussen een kredietlijn en een lening op afbetaling

De terugbetaling termijn.

Een kredietopening kent
geen looptijd. Het krediet staat voor onbepaalde tijd tot jouw beschikking. Zolang er zich geen onregelmatigheden voordoen voorziet het in een levenslange extra budgettaire ruimte, tot het vooraf vastgesteld kredietplafond. Er wordt gesproken van een doorlopend krediet, omdat binnen deze formule het eenmaal terug betaald geld weer opnieuw geleend kan worden.

Aan een lening op afbetaling is altijd een looptijd verbonden. In de overeenkomst met de bank wordt opgenomen dat je het geleend bedrag binnen een vooraf vastgesteld termijn terug betaalt. Na afloop ben je geheel schuldvrij.

De aflossing.

Een kredietlijn kent geen vast aflossingregiem. Je mag de terugbetalingen plegen op een moment welke jou uitkomt. Bepaalde kredietverleners nemen uit voorzorg in de voorwaarden op dat er maandelijks minimaal een bepaald bedrag word afgelost.

Bij een lening op afbetaling wordt het geleend bedrag gedurende de looptijd middels evenredige maandelijkse aflossingen terug betaald. De hoogte van de aflossingen wordt reeds bij het aangaan van de lening vastgesteld. De schuld neemt gelijkmatig af tot nul.

De rente.

Bij een kredietopening wordt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente in rekening gebracht.
Bij een lening op afbetaling wordt de totale leensom in 1 keer ter beschikking gesteld op jouw zichtrekening. De rente wordt dan ook over de totale leensom berekend en in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet het volledig bedrag hebt besteedt.

Flexibiliteit versus voorspelbaarheid

Een geldreserve is ongetwijfeld een flexibelere formule dan een lening op afbetaling. Hier tegenover staat dat het rentepercentage (JKP) bij een kredietlijn een stuk hoger ligt dan bij een lening op afbetaling. Algemeen wordt aangenomen dat indien je een geldbedrag niet meteen nodig hebt voor een specifieke uitgave je voordeliger uitkomt met een kredietopening.

Indien je het bedrag wel meteen volledig moet besteden kun je liever voor een lening op afbetaling kiezen. De totale kosten voor de lening zullen hierbij lager uitvallen en de maandelijkse uitgaven zijn voorspelbaar.

Noot: Een kredietopening en een lening op afbetaling hebben gemeen dat de besteding van het geleend bedrag op geen enkele manier verantwoordt hoeft te worden bij de bank. Je mag bij beide formules het geleend bedrag uitgeven alsof het je eigen geld betreft.

Voor- en nadelen van een doorlopend krediet

Elke kredietvorm heeft zijn sterke en minder sterke zijden. Bij een doorlopend krediet lijken de enkele nadelen niet op te wegen tegen de vele voordelen, maar je moet hiervoor wel over de nodige financiële discipline beschikken.

De voordelen van een doorlopend krediet

 • Het geld is altijd beschikbaar: Het doorlopend krediet ligt als een reserve voor jou bij de kredietverstrekker (tot het vastgesteld limiet). Zodra je de behoefte hebt kun je elk gewenst bedrag uit de reserve lenen bij de bank. 
 • Je hoeft de besteding niet te verantwoorden: De bank zal jou op geen enkele wijze vragen om aan te geven waarvoor je het opgenomen geld gebruikt hebt, of wil gebruiken.
 • Je betaalt slechts rente over het opgenomen bedrag: Aan het einde van elke maand zul je slechts over het bedrag dat je rood staat interest verschuldigd zijn aan de bank. Wanneer je bijvoorbeeld uit een doorlopend krediet met een kredietlimiet van 5000 euro slechts 900 euro hebt opgenomen betaal je de JKP slechts over 900 euro. Bij een aantal kredietverleners geldt zelfs dat indien je het opgenomen bedrag voor het einde van de maand terug hebt gestort je helemaal geen rente betaald.
 • Je bepaald zelf wanneer je terug betaald: Een geldreserve kent geen aflossingsregiem. Je mag het opgenomen geld terug in de reserve storten zodra dat jou uitkomt. Een aantal kredietverleners eist wel dat er maandelijks minimaal een bepaald bedrag (v.b. 50 euro) wordt terug gestort.
 • Terug betaald geld kan opnieuw geleend worden: Naarmate je terugbetalingen verricht, groeit de reserve opnieuw aan. Dit is het doorlopend karakter van het krediet. Het is een permanente geldreserve waarop je kunt terugvallen.

De nadelen van een doorlopend krediet

 • De rente (JKP) ligt aanzienlijk hoger: Vanwege het flexibele karakter van een doorlopend krediet wordt er door kredietverleners een hogere JKP gekoppeld aan deze formule. Het jaarlijks kosten percentage ligt bij de meeste financiële instellingen rond 10% met uitschieters naar 14%. Ter vergelijking vermelden we dat op een normale persoonlijke lening het JKP doorgaans rond 6% schommelt.
 • De verplichte nulstellingstermijn: De Belgische overheid heeft bepaald dat doorlopende kredieten periodiek uit te rode cijfers moeten komen. Bij een kredietopening tot 3000 euro moet deze minstens 1 keer per jaar volledig zijn terug betaald. Bij een kredietopening voor bedragen boven de 3000 euro moet deze minstens 1 keer binnen een termijn van vijf jaar uit de rode cijfers komen.

Een doorlopend krediet vereist financiële discipline

Een doorlopend krediet komt het beste tot zijn recht indien je per keer relatief kleine bedragen eruit opneemt en wanneer je geregeld bedragen terug stort in de reserve. De kosten voor het krediet blijven in dit geval beperkt. Indien je toch een relatief groot bedrag wil opnemen moet je ervan verzekerd zijn dat je dit binnen enkele maanden kan terug leggen.

Het is niet verstandig om bij een doorlopend krediet grote bedragen voor lange periodes op te nemen. Het rentebedrag neemt namelijk maandelijks toe omdat je ook over de verschuldigde rente weer rente betaald. Wanneer je bijvoorbeeld in 1 keer 4000 euro opneemt en een jaar lang geen terugstortingen pleegt groeit het debetsaldo in die periode aan tot 4500 euro.

Bij een kredietplafond van 5000 euro beschik je in feite niet langer over een geldreserve. Het wordt in een dergelijk geval ook steeds moeilijker om de schuld volledig aan te zuiveren om de verplichte nulstellingstermijn te halen.

Een voordelige persoonlijke lening vinden

Op kredietopeningen maakt de FOD Economie bij het vaststellen van maximum kosten rentevoet een onderscheid tussen kredietopeningen zonder kaart (geldreserve, doorlopend krediet, onder nul gaan) en kredietopeningen met kaart (kredietkaart, winkelkaart). De maximum JKP’s zijn als volgt:


KredietbedragZonder Kaart*Met Kaart*
Tot 1250 euro10,5%14,5%
Meer dan 1250 euro tot 5000 euro9,5%12,5%
Meer dan 5000 euro9,5%11,5%

*De maximum percentages worden elke zes maanden (juni en december) bijgesteld.

Het gemiddeld JKP welke banken voor kredietopeningen hanteren ligt uiteraard een stuk lager dan het door de overheid vastgestelde maximum. De rentevoeten voor kredietkaarten vallen hierbij in de praktijk iets hoger uit dan bij geldreserves via een bankrekening. Globaal benaderd zijn de jaarlijkse kosten percentages gemiddeld ongeveer als volgt:


Type LeningGemiddeld JKP
Geldreserve8,5%
Kredietkaart10,0%

Noot: Bij internationaal geaccepteerde kredietkaarten (Visa, Mastercard) zijn kaartverstrekkers wel gerechtigd om naast het JKP ook een jaarlijkse contributie aan het bezit van de kaart te verbinden.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo Geldbank détouré h-65px