Forse daling kredietklachten

03 May, 2016 | Krediet Nieuws

minder kredietklachtenKredietverleners schijnen tegenwoordig tactvoller om te gaan met de financiële belangen van consumenten. Het aantal kredietklachten welke de economische inspectie het vorig jaar bereikte, daalde met 16% vergeleken met 2014. Aangezien er bij de FOD Economie in 2015 geen noemenswaardige bijstelling in de klachtbehandeling heeft plaatsgevonden kan de forse daling volledig worden toegeschreven aan verbeterde modus van het kredietwezen. Toch wil de dienst nog niet van een trend spreken. ‘Minder klachten is uiteraard positief, maar op basis van één jaar is het nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden’, zegt woordvoerster Chantal De Pauw.

Wie klaagden waarover in 2015?

In totaal deponeerden het afgelopen jaar 390 Belgen een kredietklacht bij de economische inspectie (was 467 in 2014 en 469 in 2013). Ongeveer een kwart had betrekking op de beruchte ’zwarte lijst’, de registratielijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), waar banken verplicht alle structurele onregelmatigheden in kredietaflossingen moeten rapporteren. In de meeste gevallen meenden consumenten dat ze onterecht op de lijst voorkwamen of dat het geregistreerd bedrag aan totale schulden te hoog was.

Van de overige klachten had een aanzienlijk deel een direct verband met een consumentenkrediet (leningen op afbetaling, kredietopeningen). Kredietnemers beklaagden zich onder meer over:

    • Onterecht geëiste betalingen
    • Vooraf onvolledig geïnformeerd te zijn over kosten
    • Problemen bij het vervroegd aflossen van een lening
    • Misleidende reclame
    • Doorlopende kosten op een opgezegde kredietopening (kredietkaart, geldreserve)

In 2015 minder succes voor online oplichters

Een opvallend cijfer op de lijst van de federale overheidsdienst Economie is de afname van het aantal klachten over oplichting naar 16. In 2014 waren het er nog 37. Echter, ook hier tempert de dienst het optimisme, en vraagt ze consumenten om vooral alert te blijven. Het komt nog vaak voor dat buitenlandse oplichters via sociale media en e-mail kredieten aanbieden met een gegarandeerde goedkeuring. Er moet wel eerst een ‘verzekeringspremie’ betaald worden, waarna het plots heel stil wordt.

Meldpunt

Het gros van de klachten over kredietinstellingen bereiken de economische inspectie tegenwoordig online. De FOD Economie heeft hiervoor een speciaal meldpunt ingesteld, welke rechtstreeks bereikt kan worden via meldpunt.belgie.be of met een doorklik via de algemene website van de dienst, economie.fgov.be. Bij het meldpunt zijn de bekende scenario’s van incorrectheid, misleiding, bedrog, fraude, en oplichting binnen het kredietwezen aangegeven met praktische voorbeelden, waardoor klachten sneller en effectiever kunnen worden doorgegeven.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+