Fiscale aftrek van een lening

03 Jan, 2013 | Woonkrediet

belastingvoordeel leningDe wetgever voorziet in fiscale bepalingen die het mogelijk maken om de lasten van een hypothecaire lening te verlichten. Er bestaat een verschil tussen de bruto last van een hypothecaire lening en het netto bedrag dat u er uiteindelijk aan kwijt zal zijn. Het is van belang om er rekening mee te houden dat u aan de voorwaarden dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de aftrek.

Let op: De aftrek zorgt er niet voor dat u minder rente of aflossing betaalt! U betaalt minder belasting, waardoor de netto kosten lager uitvallen.

Wijzigingen per 1 januari 2005

Sinds 1 januari 2005 zijn de regels met betrekking tot de fiscale aftrek sterk vereenvoudigd. Oude leningen en herfinancieringen zullen in veel gevallen nog onder de oude regels vallen. Binnen de nieuwe regeling vallen zowel de intresten, de kapitaalaflossingen en de eventuele schuldsaldopremies onder de fiscale aftrek. Er geldt hierbij een maximaal bedrag van €1.500 per persoon, per jaar. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en indien er drie of meer kinderen ten laste zijn is het mogelijk om het maximaal af te trekken bedrag te laten verhogen. Op die manier maakt de overheid het gemakkelijker om een woning aan te kopen.

Voorwaarden voor aftrek

Om in aanmerking te komen voor de fiscale aftrek van de kosten voor de lening dient u aan een tweetal voorwaarden te voldoen. Het dient allereerst te gaan om een hypothecaire lening die bij een Europese instelling wordt afgesloten. De looptijd van de lening dient minimaal 10 jaar te bedragen, al zal dat bij een hypothecaire lening doorgaans geen probleem zijn. Daarnaast dient de lening te zijn afgesloten om een woning te verwerven of deze te kunnen behouden en dient dit op 31 december van het jaar waarin de lening is afgesloten de enige woning van de belastingplichtige te zijn.

Schuldsaldoverzekering

In het geval van een schuldsaldoverzekering kunnen de premies over het algemeen mee in aftrek worden gebracht. Houd er echter rekening mee dat er bijkomende voorwaarden worden gesteld met betrekking tot deze verzekering. Dat is iets waar uw hypotheekverstrekker u meer over kan vertellen.

De fiscale aftrekmogelijkheden gelden alleen voor hypothecaire leningen, aangezien andere leningen (zoals consumptieve kredieten) niet aan de eerste voorwaarde voldoen. Houd er daarnaast rekening mee dat u het bedrag maandelijks beschikbaar dient te hebben om uw rente en eventuele aflossing te betalen en u pas bij het betalen van de belastingen voordeel geniet.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+