Financieringsbeleid Europa maakt geld lenen onnodig duur

10 Jun, 2015 | Krediet Nieuws

lenen is duurHet Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) deed onderzoek naar illegitieme schulden in België en richtte zich daarbij onder andere op het financieringsbeleid. Hieruit blijkt dat het financieringsbeleid in Europa en specifiek in België het geld lenen door de staat onnodig duur maakt. Een fatale bepaling uit het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft er sterk aan bijgedragen dat het geld lenen in België jarenlang zoveel heeft gekost, dat er inmiddels sprake is van een enorm begrotingstekort dat nauwelijks terug te brengen valt.

Verdrag van Maastricht

In het Verdrag van Maastricht hebben de verschillende ondertekenaars opgenomen dat overheden vanaf dat moment niet langer geld konden lenen van hun eigen centrale bank of de Europese Centrale Bank (ECB). In plaats daarvan zouden zij gebruik gaan maken van de financiële markten. Dat betekent dat onder andere de Belgische markt is aangewezen op de grote particuliere banken, die uiteraard een andere rentevoet hanteren vanwege het andere belang dat zij hebben. Particuliere banken hebben er geen belang bij een land voordelig geld te lenen, het is vooral de bedoeling om zoveel mogelijk winst te maken. Ook artikel 104 uit het Verdrag van Lissabon heeft hieraan bijgedragen en heeft de financiële meerkost voor de financiering van overheidsleningen flink op laten lopen.

Hoge rentevoet op leningen bij particuliere banken

De rentevoet op leningen door de overheid liep na het ondertekenen van het verdrag flink op, waardoor er een enorme staatsschuld is ontstaan die maar moeilijk weg te werken valt. Velen schrijven dit toe aan de te hoge kosten van de verzorgingsstaat, het lijkt echter ook vooral te maken te hebben met de hoge intresten die aflossingen haast onmogelijk maken. Indien België de afgelopen tientallen jaren aan een rentevoet van 0% had kunnen lenen zou de staatsschuld slechts 20% van het Bruto Binnenlands Product bedragen, bij een rentevoet gelijk aan de inflatie zou het gaan om 50%.

Geld lenen via staatsobligaties

Er waren bovendien andere methoden geweest om geld te lenen, waar de bevolking meer aan had gehad. In dit geval draait de bevolking uiteindelijk op voor de hoge financieringslasten, vanwege de hogere belastingen of het ontbreken van fiscale voordelen. De overheid had geld kunnen lenen bij particulieren door hen staatsobligaties aan te bieden. In dat geval had de overheid nog altijd geld betaalt aan intresten, maar was dat bij de bevolking terecht gekomen in plaats van bij de (internationale) particuliere banken.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+