Betere bescherming bij geld lenen voor woning

12 Dec, 2015 | Woonkrediet

Kris Peters - Hypothecaire LeningConsumenten die geld lenen voor een woning zullen betere informatie gaan ontvangen over de voorwaarden daarvan. Dat is het doel van een wetsontwerp van Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peters. Het ontwerp werd goedgekeurd door de ministerraad, wat aan lijkt te geven dat het er van gaat komen. De kredietgever dient de consument een standaardformulier voor te leggen, waaruit blijkt hoe de voorwaarden in elkaar zitten en welke verplichtingen de consument aan gaat door het geld te lenen.

Minimale administratieve last

Het mes snijdt echter aan twee kanten, het wetsontwerp omtrent geld lenen moet er daarnaast voor zorgen dat de administratieve last voor kredietinstellingen tot een minimum beperkt blijft. Er is bovendien sprake van een overgangsperiode, zodat zij zich hier goed op kunnen voorbereiden.
Kris Peeters geeft aan dat het afsluiten van een hypothecair krediet voor een woning vaak een doolhof door cijfers en regels is. Het is geen eenvoudige klus, terwijl het van belang is dat dit op de juiste manier gebeurt. Het gaat om consumenten die grote sommen geld lenen, waardoor een klein foutje dure gevolgen kan hebben of zelfs tot aanzienlijke problemen kan leiden. Bijkomend voordeel, een herziening of herfinanciering van een lopende lening zal niet duurder worden, de wederbeleggingsvergoeding blijft behouden op maximaal 3 maanden aan intrest kosten.

Ontwerp voor modernisering

Momenteel dateert de Belgische wet voor hypothecaire kredietverstrekking uit 1992, het was daarom hoog tijd voor een meer moderne versie. Het huidige wetsontwerp pakt die modernisering op, om het geld lenen voor een woning duidelijker te maken en ervoor te zorgen dat consumenten goed weten waar ze voor tekenen. Bovendien komt België op die manier tegemoet aan de Europese richtlijn op dit gebied, die het geld lenen door consumenten ‘verantwoorder’ moet maken. Hierbij is vooral transparantie van belang, de banken zullen de volledige kostprijs van een krediet moeten meedelen en aan moeten geven welke risico’s er worden aangegaan.

Standaardformulier voor geld lenen

Geld lenen voor een woning gebeurt voortaan op basis van een standaardformulier. Dat betekent niet dat het geld lenen altijd voordeliger uit zal vallen, het is volgens de minister vooral van belang dat consumenten goed weten waar ze voor tekenen. Het gebruik van een standaardformulier zorgt voor helderheid met betrekking tot het te lenen bedrag, de rentevoet en de maandelijkse aflossingen. Daarnaast staat er informatie op die het gemakkelijker maakt leningen te vergelijken en eventuele risico’s goed in te schatten.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+