Beleggen in obligaties: hoe werkt het?

Obligaties zijn aanvragen voor leningen die door bedrijven of overheidsinstanties worden uitgegeven.

In de praktijk komt het erop neer dat wanneer u een obligatie koopt van een bedrijf of een overheidsinstantie, u geld leent bij dat bedrijf of die instantie. In ruil daarvoor krijgt u een schuldbekentenis en moet de emittent u rente betalen.

In tegenstelling tot aandelen wordt u geen eigenaar van de emitterende instelling. Deze rente, die men ook wel “coupon” noemt, wordt gewoonlijk periodiek betaald, bijvoorbeeld één keer per jaar. Op de beurs kan de looptijd van obligaties variëren van 1 tot 99 jaar.

Obligaties zijn effecten met een vaste rentevoet. Dit betekent dat het een belegging is met een vaste rentevoet en een vaste looptijd.

De voordelen van beleggen in obligaties

Beleggen in obligaties wordt beschouwd als een betrekkelijk veilige belegging. Obligaties houden heel weinig risico in. Elke obligatie waarin u belegt heeft een bepaalde vervaldatum. Op die datum betaalt de emittent uw geld terug. Maar het kan ook gebeuren dat u uw geld niet terugkrijgt, bijvoorbeeld wegens een faillissement.

Beleggen in obligaties

De verschillende soorten obligaties

Er bestaan verschillende soorten obligaties waarin u kunt beleggen:

  • Staatsobligaties: obligaties uitgegeven door een land.
  • Bedrijfsobligaties: obligaties uitgegeven door een bedrijf met een hoge kredietkwaliteit.
  • Emerging market debt: obligaties uitgegeven door landen, bedrijven of instellingen in opkomende markten.
  • Obligaties met hoge rentevoet: obligaties uitgegeven door een bedrijf met een lagere kredietkwaliteit, maar met een hogere rentevoet.
  • Asset-backed securities (of ABS): obligaties waarvan de stroom gebaseerd is op een activum.
Logo saxo bank

SAXO Bank

Aandelen – Fondsen – Obligaties – Trackers – Warrants – ETF’s – Futures

❤️ FAVORIETE

Promotie! 1% vanaf €10.000 storting

Hoe wordt de rentevoet van een obligatie bepaald?

De rentevoet van een obligatie wordt bepaald door de volgende factoren:

  • De marktrente: deze rente wordt door de Europese Centrale Bank vastgesteld.
  • De looptijd van de lening: hoe langer de looptijd van de lening, hoe hoger de rentevoet (bij een normale beurs).
  • De kredietwaardigheid van het bedrijf of de overheid: dit is het vertrouwen dat u hebt in de instantie waaraan u geld geeft.

Als u een obligatie verkoopt vóór de vervaldatum, ontvangt u geld. Dit bedrag wordt bepaald door de rentevoet op de financiële markt. Hoe lager de rentevoet, hoe hoger de waarde van uw obligatie.

Het is belangrijk te onthouden dat de waarde van obligaties en de rentevoet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat deze twee variabelen omgekeerd evenredig zijn. Dit betekent dat de waarde van een obligatie stijgt wanneer de rentevoet daalt, en omgekeerd.

Het is ook belangrijk op te merken dat, in een normale marktsituatie, obligaties met een lange looptijd gevoeliger zijn voor dalingen of stijgingen van de marktrente dan obligaties met een korte looptijd.

De gevoeligheid van een obligatie voor de rentevoet neemt af naarmate de vervaldatum nadert. Een obligatie met een looptijd van 2 jaar is bijvoorbeeld minder rentegevoelig dan een obligatie met een looptijd van 10 jaar die net is uitgegeven.

Deze combinatie van coupon en duur wordt “duration” genoemd. De “duration” is dus een belangrijke maatstaf voor het renterisico van een obligatie.

Hoe kunt u investeren in obligaties?

Het kopen en verkopen van obligaties gaat bijna altijd via een bankier of makelaar..

U kunt gemakkelijk in obligaties beleggen via online trading-platforms.

Door u te abonneren op de Geldbank nieuwsbrief ontvangt u tips, adviezen en informatie over :

Logo Geldbank détouré h-65px