Autolening simulatie en vergelijking

Vind hier het voordeligste autokrediet voor de aankoop van een nieuwe of tweedehands auto.
Geldbank.be biedt je de mogelijkheid via de autolening simulator een vergelijking te maken tussen autofinancieringen van kredietverstrekkers actief in België

Bepaal de autoleningen simulatie criteria

Bedrag
5000€ 50000€
Looptijd
12 maanden 120 maanden
Leeftijd van de auto
18 aanbiedingen voor een autolening van 20000 op 60 maanden.
Ik bespaar tot 2.913,00 dankzij deze vergelijking.
Laatste rentevoet verificatie : 24/09/2023.
Beobank Eco-autolening
3,99%
€ 367,59
€ 2.055,40
Beobank Nieuwe wagen of recente 2dehands autolening
4,19%
€ 369,33
€ 2.159,80
KBC Bank Nieuwe autolening
4,39%
€ 371,08
€ 2.264,80
Partners Finances Nieuwe & tweedehands autolening
6,45%
€ 389,14
€ 3.348,40
Cetelem Autolening nieuwe auto of recente 2dehands
Autolening nieuwe auto of recente 2dehands cetelem
6,49%
€ 389,49
€ 3.369,40
Niet beschikbaar
Mozzeno Nieuwe & tweedehands autolening
7,09%
€ 394,79
€ 3.687,40
Cofidis Tweedehands autolening
9,49%
€ 416,14
€ 4.968,40
loading...

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...

Autoleningen vergelijken

Een autolening simulatie is ook voor een autofinanciering binnen enkele seconden uitgevoerd. Het is een uiterst handig hulpmiddel om autoleningen van verschillende aanbieders te vergelijken, waardoor je een weloverwogen keuze kunt maken.

Autofinancieringen: Wat moet je weten?

Een voordelige autolening voor de aankoop van een nieuwe auto kan op verschillende manieren verkregen worden. Naast de standaard financiële instellingen worden autoleningen ook rechtstreeks verstrekt door de verkopers van voertuigen (autodealers en garages). Betreffende de leensom bestaat er tegenwoordig eveneens ruime flexibiliteit. Met de juiste kredietwaardigheid kun je bij een aantal banken zelfs tot 110% van de koopsom gefinancierd krijgen, waardoor ook meteen de verzekering voor de eerste 2 jaren betaald kan worden.

Noot: Vanwege aanpassingen in de financiële wetgeving is het sedert 2010 niet langer verplicht een eigen inbreng van minimaal 15% op tafel te leggen bij het aangaan van een autofinanciering.

Autolening

Algemene voorwaarden bij een autofinanciering via een kredietinstelling

 • De leeftijd van de auto die je wenst aan te schaffen speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de maximale leensom, de maximale looptijd van de auto lening en de hoogte van de JKP. Voor nieuwe auto’s en tweedehands wagens jonger dan 2 jaar gelden bijna altijd gunstigere voorwaarden dan voor autolening tweedehands auto’s ouder dan 2 jaar. Voor de aankoop van een occasie ouder dan 5 jaar zul je in de regel niet meer in aanmerking komen voor een specifieke autolening (met een voordelig JKP).
 • Omdat de auto niet in onderpand wordt genomen wordt de toekenning van de lening volledig bepaald op basis van jouw persoonlijke kredietwaardigheid.
 • De financiering wordt verschaft op basis van een ondertekend factuur van de verkoper. De bank wil er van overtuigd zijn dat de leensom wordt besteed voor de aankoop van een auto.

Er zijn financiële instellingen die bij een autolening geen verantwoording eisen van de besteding van het krediet. Omdat het hier in feite een normale persoonlijke lening betreft zal het JKP hoger uitvallen.

De verschillende vormen van autokrediet

Er bestaan in België een aantal gangbare formules voor de autofinanciering. Banken, kredietmakelaars en financieringsmaatschappijen bieden hun kredietformule doorgaans als een speciale vorm van een lening op afbetaling (LOA), waarbij het voertuig niet als onderpand hoeft worden ingezet. Bij rechtstreekse financieringsovereenkomsten met de verkoper is er meestal sprake van verkoop op afbetaling (VOA), waarbij de auto eigendom blijft van de garage totdat de autofinanciering volledig is afbetaald. Ook het zogeheten balloncontract is een dikwijls toegepaste formule.

Lening op afbetaling (LOA)

Bij nagenoeg alle banken, financieringsmaatschappijen, kredietmakelaars en andere externe financiers werkt de autolening volgens de formule van een lening op afbetaling. Bij een auto op afbetaling is de opbouw van het krediet vrij transparant en kent de terugbetaling een stelselmatig verloop.

De opbouw:

 • De hoogte van de leensom en de looptijd van de lening worden vooraf vastgesteld.
 • De volledige leensom wordt door de kredietgever in één keer ter beschikking gesteld.
 • De lening kent geen hypotheek of andere vorm van onderpand.

De terugbetaling:

 • De bankkosten worden in een jaarlijks kosten percentage (JKP) uitgedrukt.
 • De JKP wordt vooraf over de totale looptijd autofinanciering berekend en bij de leensom opgeteld.
 • De aflossing van de lening (leensom + JKP) vind plaats middels evenredige
  maandelijkse stortingen. Doorgaans op een vaste dag van de maand (vb. de 4e).

Bij een autolening mag het krediet slechts gebruikt worden voor de aanschaf van een voertuig. Hiervoor zul je een getekend factuur van de verkoper moeten overleggen. Een autolening wordt door de banken soepeler beoordeelt dan een normale algemene lening op afbetaling (persoonlijke lening).

 • De leensom mag wat hoger zijn.
 • Het JKP ligt gemiddeld enkele procenten lager.

Noot: De JKP op autoleningen ligt lager omdat de kredietverlener altijd via juridische wegen kan pogen beslag te leggen op het voertuig indien de aflossing van het krediet niet bevredigend verloopt.

Groene autolening

Een groene autolening werkt bij de banken volgens dezelfde formule als de normale autolening. Het verschil zit slechts in het JKP. Vanwege incentives vanuit de overheid kunnen de financiële instellingen een lagere rentevoet aanhouden op leningen die bestemd zijn voor de aankoop van energiezuinige wagens. De specificaties waaraan het aan te schaffen voertuig moet voldoen qua CO² uitstoot of thermo-elektrische capaciteit kunnen van bank tot bank enigszins verschillen.

Ontdek meer over de groene autolening en hoe je de aankoop van een elektrisch of hybride voertuig kunt financieren!

Verkoop op afbetaling (VOA)

Wanneer je de aankoop van een nieuwe auto recht streeks laat financieren door de dealer, een garage of een andere verkoper wordt de overeenkomst bijna altijd in de vorm van verkoop op afbetaling gegoten. Bij verkoop op afbetaling ontvang je een artikel van de kredietverlener in plaats van een geldbedrag, in dit geval een auto. Verder zijn er geen noemenswaardig technische verschillen tussen deze formules in de opbouw en de terugbetaling van het krediet. Er bestaat wel verschil in het eigendomsrecht. Bij verkoop op afbetaling wordt de auto in de regel pas jouw eigendom wanneer de lening volledig is afgewikkeld. Dat heeft zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Bij VOA geldt over het algemeen dat er minder scherp wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van de leningaanvrager. De auto dient immers als onderpand.

Noot: Er bestaan ook diverse kruisformules die ergens tussen een VOA en een LOA in liggen. De verkoper (dealer, garage) maakt hierbij meestal gebruik van een financiële instelling als tussenschakel om de lening te verstrekken.

Balloncontract

Een balloncontract is een speciale variant bij verkoop op afbetaling. Bij deze formule biedt de verkoper de optie dat gedurende de looptijd van het krediet niet de totale leensom wordt afgelost, maar slechts een vooraf vastgesteld percentage hiervan. Dit schommelt doorgaans tussen 65 en 75 procent. Het voordeel van een balloncontract is dat de maandelijkse aflossingen een stuk lager uitvallen. Het nadeel is dat je aan het einde van de looptijd nog met een restschuld zit van gemiddeld 25 tot 35% van de leensom, de zogeheten ballon. Er bestaan een aantal opties om deze restschuld bij de autodealer of garage af te wikkelen:

 • Je kunt de auto behouden en de restschuld (de ballon) in één termijn contant aan de autodealer voldoen.
 • Je kunt de auto behouden en over de restschuld een nieuwe financieringsovereenkomst afsluiten met de autodealer.
 • Je kunt de auto terug verkopen aan de autodealer en meteen een jonger model uitzoeken. Het verschil tussen de restschuld en de waarde van de oude auto wordt meegenomen in het nieuw balloncontract voor de nieuwe auto. Deze optie word in de praktijk het meest toegepast.
 

De kosten van een autolening berekenen

Omdat een autolening altijd wordt verstrekt als een aflosbaar krediet met een vooraf vastgestelde leensom en looptijd zijn de maandelijkse aflossingen eenvoudig te berekenen. Het JKP dat de kredietverlener in rekening brengt is de enige variabele factor binnen deze calculatie.

Gebruik onze calculator om uw autolening te berekenen; JKP, aflossing, bedrag

De kosten voor een autolening (JKP)

In het jaarlijks kosten percentage (JKP) dat kredietverleners in rekening brengen zijn alle bankkosten die aan een autolening verbonden zijn samengevoegd. Deze zijn:

 • Administratiekosten van de bank
 • Kredietprovisie t.b.v. de staat
 • Rentevoet (de winst die de bank wenst te boeken op het krediet)

Bij het afsluiten van een autolening ben je aan kosten dus alleen de JKP aan de bank verschuldigd. Niets meer, en niets minder. Hiernaast zal je natuurlijk ook het geleend bedrag gedurende de looptijd van de lening auto terug moeten betalen.

Autolening simulatie

Geldbank.be voorziet in een uiterst handige online autolening simulatie waarmee je vooraf eenvoudig kan calculeren hoe een specifieke autolening bij een specifieke kredietverlener zal uitpakken.

 • A. Je geeft aan welk bedrag je wil lenen (de leensom).
 • B. Je geeft aan voor welke periode je het bedrag wenst te lenen (de looptijd).

Op basis van het vermeld JKP van de kredietverlener berekent de simulatie autolening in een oogwenk zowel de totale kosten die aan de autolening verbonden zijn als de maandelijkse aflossingen die je als aanvrager zult moeten voldoen. De autolening simulator doet de berekening zoals deze door alle vermelde kredietverleners in de praktijk wordt uitgevoerd op autoleningen. Hierdoor kunnen ook gemakkelijk de aanbiedingen van verschillende kredietverleners met elkaar worden vergeleken.

Noot: Het aangegeven JKP van kredietverleners betreft het minimumpercentage dat deze instelling aanbied op autoleningen. Dit minimumpercentage hoeft niet op elk krediet van toepassing te zijn. Op basis van het persoonlijk financieel profiel van de aanvrager (besteedbaar inkomen, vaste woonlasten, bestaande schuldenlast) kan het JKP in de praktijk soms hoger uitvallen.

Autoleningen vergelijken

Om autoleningen van verschillende aanbieders te vergelijken zul je allereerst moeten nagaan tot welk bedrag je bij een bepaalde kredietverlener kan lenen middels een autolening. Er zijn twee hoofdfactoren die dit bepalen.

1. Tot welk bedrag verschaft de kredietverlener autoleningen.

De maximale leensom op autoleningen verschilt van bank tot bank. Er zijn terughoudende instellingen die autoleningen slechts tot een bedrag van € 15.000 uitzetten voor een nieuwe auto en aan het krediet een looptijd van maximaal 3 jaar verbinden. Aan het andere eind zijn er ook banken die bereid zijn een autolening tot een bedrag van € 90.000 te verstrekken, met een maximale looptijd van 7 jaar. Dergelijke zware autoleningen zijn meestal slechts beschikbaar voor cliënten waarmee een langlopende kredietband bestaat.

In het algemeen kan gesteld worden dat bij kredietverleners het maximum bedrag voor een autolening voor nieuwe voertuigen ergens tussen € 25.000 en € 35.000 ligt. Dit bedrag zal doorgaans in maximaal 5 jaar terug moeten worden betaald. Voor tweedehands wagens jonger dan 2 jaar is de gemiddelde maximale leensom € 25.000 en voor occasies ouder dan 2 jaar zullen de meeste instellingen niet verder dan € 15.000 gaan en zal de looptijd maximaal 3 jaar bedragen.

2. Hoe schat de kredietverlener jouw financieel profiel in

Ook de beoordeling van kredietaanvragen verschilt van bank tot bank. Als grondslag geldt dat een kredietverlener er graag verzekerd van wil zijn dat het uitgeleend bedrag volledig word terug betaald. Daarom wordt van elke aanvrager eerst de terugbetalingscapaciteit ingeschat, en op basis hiervan wordt vastgesteld tot welk bedrag de autolening kan lopen (binnen het algemeen maximum dat de betreffende instelling hanteert op deze formule). De gebruikelijke beoordelingspunten voor het aanmaken van een financieel profiel zijn:

 • Het besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van belastingen, inkomens- en ziektekosten verzekeringen en andere vaste inkomensoverdrachten.
 • De huidige vaste woonlasten en de besparingen die de groene verbouwingen hierin zullen opleveren (lagere energierekening).
 • De bestaande schuldenlast. De bank is wettelijk verplicht de zwarte lijst van de Nationale Bank van België te raadplegen voordat een autolening verstrekt mag worden. Op deze lijst worden alle kredieten die alle banken aan consumenten verstrekken bijgehouden.
 • De krediethistorie. Hoe heb je eerdere leningen bij de instelling terug betaald.

Op basis van jouw financieel profiel zal de bank een risicoschatting maken. Het kan dus voorkomen dat door een verschil in benadering de ene bank bereid is jou een hoger krediet te verstrekken dan de andere bank. Bij veel kredietverleners kun je online reeds een dergelijke autolening simulatie aanvragen. Op Geldbank.be vind je een directe link naar de juiste webpagina van relevante kredietverleners.

Tarief autolening

Omdat een autolening altijd wordt verstrekt als een aflosbaar krediet met een vooraf vastgestelde leensom en looptijd zijn de totale tarieven autolening die eraan verbonden zijn eenvoudig te berekenen. Het jaarlijks kosten percentage (JKP) welke de kredietverlener in rekening brengt is hierbij de enige variabele factor. Om een autolening vergelijking te maken in het kostenplaatje van verschillende aanbieders van autoleningen hoef je alleen naar het JKP te kijken.

Factoren die van invloed zijn op het JKP

Het JKP welke banken aanbieden is niet hetzelfde voor alle autoleningen. De leeftijd van de aan te schaffen auto en de looptijd van het krediet zijn twee essentiële factoren die door kredietverleners worden meegenomen bij het vaststellen van het JKP.

De leeftijd van de auto

Voor de aankoop van een nieuwe auto of een tweedehands auto niet ouder dan 2 jaar bieden de meeste financierders hun minimum JKP aan. De kans op aanzienlijke motorische schade of andere technische gebreken aan het voertuig is tot het 5de jaar gering. En voor aanrijdingsschade zal de auto met een volledige Omnium autoverzekering beschermd worden.

Voor de aankoop van een tweedehands wagen ouder dan 2 jaar ligt het JKP doorgaans enkele procenten hoger. Voor de aankoop van een occasie ouder dan 5 jaar zullen kredietverleners geneigd zijn hun maximum percentages op autoleningen in rekening te brengen.

De looptijd van de lening

Voor autoleningen met een lange looptijd geldt vrijwel altijd een hoger JKP. Op dit stuk is er echter weinig uniformiteit onder de kredietverleners. Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat voor de aanschaf van een nieuwe auto het JKP zal beginnen toe te nemen wanneer de looptijd van de goedkope autolening langer dan 5 jaar is. Voor de aanschaf van een tweedehands wagen ouder dan 2 jaar zal het JKP meestal reeds beginnen toe te nemen wanneer de looptijd langer is dan 3 jaar.

Samengevat:

 • Nieuwe auto + korte looptijd autolening = minimum JKP
 • Occasie (ouder dan 3 jaar) + lange looptijd autolening = maximum JKP

Type voertuig die ook via een autolening kunnen gefinanceerd worden

Niet alle banken zullen u toestaan om zomaar een voertuig te financieren met een autolening. Daarom heeft Geldbank een vergelijkingstabel gemaakt per voertuigtype met een selectie van leningaanbiedingen:

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo Geldbank détouré h-65px