Aanpassing woonbonus kan leiden tot €30.000 minder krediet

29 Dec, 2014 | Krediet Nieuws

Woonbonus 2015Per 1 januari zal er een aanpassing van de woonbonus plaatsvinden, die grote gevolgen kan hebben voor met name de gezinnen met een hoog inkomen. ING stelt dat de gevolgen hiervan worden onderschat, voor iedereen die vanaf 1 januari van plan is om een hypothecaire lening af te sluiten om een woning aan te kopen. Gezinnen met een hoog inkomen zullen door het inperken van de fiscale voordelen €170 per maand mislopen, wat betekent dat zij ruim €30.000 minder kunnen lenen voor een woning.

Aanpassing van de woonbonus

Op 1 januari 2015 vindt er een belangrijke wijziging plaats, met betrekking tot de fiscale voordelen bij het kopen van een woning, met een hypothecaire lening. Het gaat om de woonbonus, waarvan ten eerste het basisbedrag wordt verlaagd. Daarnaast zal er de komende jaren geen indexatie meer plaatsvinden, wat betekent dat de stijgende levensduurte niet langer wordt meegenomen in de berekeningen. Dit betekent dat het voordeel ieder jaar iets kleiner wordt, als het gevolg van de inflatie die wel leidt tot een afname van de waarde van ons geld. Daarnaast gaat er een maximale inbreng gelden van 40% voor iedereen, in plaats van een afhankelijkheid op basis van de hoogste schijf waarin het inkomen valt (bijvoorbeeld 45% of 50%).

Fiscale voordeel flink omlaag

Het fiscale voordeel voor gezinnen met een hoog inkomen zal hierdoor flink afnemen. Hun inkomen wordt tegen 50% belast, maar datzelfde tarief mogen ze gebruiken voor de woonbonus. Bij een gemiddelde inflatie van 2% per jaar neemt hun voordeel over de gehele looptijd af van €73.300 naar €32.500, wat neerkomt op ongeveer €170 per maand. Zouden zij dit bedrag behouden? Dan kunnen ze daarmee zo’n €30.000 extra lenen, tegen een vaste rente van 3,5% over 20 jaar. Gezinnen waarvan het inkomen valt in het tarief van 45% dienen rekening te houden met een afname van hun voordeel van €110 per maand. Van alle Vlaamse gezinnen heeft 55% een inkomen dat valt in de categorie tot 45% of 50%.

Grote impact op de woningmarkt

Volgens de ING zullen de maatregelen een grote invloed gaan hebben op de woningmarkt, omdat gezinnen ineens minder gemakkelijk geld kunnen lenen via een hypothecair krediet. Geld lenen voor een woning wordt wat dat betreft lastiger, wat de vraag naar woningen zal doen laten afnemen en op die manier gevolgen kan hebben voor de woningmarkt als geheel.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+